Utbildningsutskottet


Övergripande uppdrag

Utbildningsutskottets övergripande uppdrag är att:

  • främja utbildning av ST-läkare, AT-läkare och kandidater i akutsjukvård, samt att främja fortsatt utbildning av specialister i akutsjukvård

  • främja utveckling av regelbunden, lokal utbildning av blivande specialister i akutsjukvård i linjen med den svenska specialisttentamen i akutsjukvård

  • främja genomförandet av specialisttentamen i akutsjukvård av blivande specialister i akutsjukvård

 

Specifika uppdrag

Specifika uppdrag som utbildningsutskottet arbetar med:

  • uppdatera SWESEMs Core Curriculum i Akutsjukvård

  • utfärda rekommendationer för SWESEM i utbildningsfrågor och vara ett stöd till studierektorer och verksamhetschefer gällande tolkning av målbeskrivningen i akutsjukvård

  • vara SWESEMs referensgrupp när SWESEM blir remissinstans i utbildningsfrågor

  • samarbeta med utbildningsutskottets internationella motsvarigheter (e.g. inom EuSEM, IFEM)

  • underhålla, utveckla och marknadsföra specialisttentamen

  • erbjuda och leda kurser för att certifiera examinatorer i specialisttentamen

 
 
 

Utbildningsutskottet utses av SWESEMs styrelse.  Aktuella medlemmar är:
 

Philipp Martin - sammankallande

Specialistläkare i Akutsjukvård och Kirurgi

Bitr. Överläkare, Akutkliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö

philipp.martin.md@gmail.com

 

Frida Meyer

Specialist i Akutsjukvård och Allmänmedicin

Universitetssjukhuset i Linköping

meyerfrida@gmail.com

 

Nicholas Aujalay

Specialistläkare i Akutsjukvård

Överläkare på Sundsvalls sjukhus och Mälarsjukhuset Eskilstuna

nicholasaujalay@hotmail.com

 

Jonas Willmer

ST-läkare i Akutsjukvård

Enköpings sjukhus

jonas.willmer@gmail.com

 

Martin Hässler

Specialist i Akutsjukvård

Sundsvalls sjukhus

trumpetmartin@gmail.com

 

 

Arbetsgrupp Deltentamina

 

Eric Dryver
Specialistläkare i Akutsjukvård och Internmedicin
Utbildningsansvarig ST-utbildning Akutsjukvård Region Skåne
Akutkliniken SUS Lund
e_dryver@hotmail.com

 
Anders Eriksson
Specialistläkare i Akutsjukvård och Anestesi/Intensivvård
Verksamhetschef för Anestesikliniken, Ersta Sjukhus
eriksson_anders@yahoo.com

 

Philipp Martin

Specialistläkare i Akutsjukvård och Kirurgi

Bitr. Överläkare, Akutkliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö

philipp.martin.md@gmail.com

 

Line Hård av Segerstad

Specialist i Internmedicin och Akutsjukvård

Överläkare på Ystad Lasarett

line.hard@gmail.com