Uppdrag och kontaktpersoner


Ansvarsområden inom SWESEM 2017

 

Ordförande: Arin Malkomian

Vice ordförande: Nicholas Aujalay

Kassör: Anna Allberg

Vetenskaplig sekreterare: Lisa Kurland

Facklig sekreterare: Hilda Hahne

 

Utbildningsutskottet: Sammankallande Philipp Martin

Forsknings- och utvecklingsutskottet: Sammankallande Lisa Kurland

Komunikationsutskottet: Sammankallande Nicolina Carlsson

Utbildningsnätverket: Sammankallande Kristina Bengtsson Linde

Chefsnätverket: Sammankallande Johan Raxell

 

Representantation

EUSEM council: Arin Malkomian

EUSEM Research section: Lisa Kurland

EUSEM Pediatric section: Anna Allberg

EUSEM Disaster- and Emergency medicine section: Lisa Kurland

EUSEM Prehospital section: Katrin Hruska

EUSEM Young Emergency Medicine Doctors: Emil Eriksson

UEMS: Lisa Kurland (ordförande), Nicholas Aujalay (suppleant)

SLS fullmäktige: Arin Malkomian (Kerstin närvarar på mötet 2017)

Svenska Läkarförbundet: Arin Malkomian

 

 

Kontaktperson till SLS IT-kommitté: Jens Wretborn

Kollegialt nätverk, Läkarförbundet: Nicolina Carlsson

Representant SWESEMjr: Emil Eriksson

 

 

 

Uppdaterad 2017-03-24