Styrelsen


Styrelsen består av 12 ledamöter inklusive ordföranden. Val av styrelse sker varje år på det nationella mötet, SWEETs. Samtliga ledamöter väljs på två år. 

 

Ledamöter 2017 - 2018

 

 

 

 

Ordförande

 

Arin Malkomian

 

Capio St. Göran

 

arin_81@hotmail.com

 

Specialist i Akutsjukvård. Övergripande AT-studierektor på Capio St: Göran. Har varit med och arrangerat SWEETs sedan 2014. Synliggör SWESEM genom sociala media och via kommunikationsutskottet. Drömmer om att utveckla feedback-kulturen inom sjukvården.

 

 

 

 

Vice ordförande

 

Nicholas Aujalay

 

Eskilstuna och Sundsvalls sjukhus

 

nicholasaujalay@hotmail.com

 

Specialist i akutsjukvård i USA sedan 2005 och i Sverige sedan 2009. Arbetar både i USA och Sverige. Ledamot i kommunikationsutskottet och utbildningsutskottet. ATLS-instruktör och sitter med i styrgruppen ATLS Sverige som representant för akutsjukvård. Driver bloggen www.akutlakaren.blogspot.com. Ser akutsjukvård som en folkhälsoutmaning och intresserar mig för hållbar utveckling av vår specialitet.

 

 

 

 

Vetenskaplig sekreterare

 

Lisa Kurland

 

Södersjukhuset Stockholm

 

lisa.kurland@ki.se

 

Docent, Lektor i Akutsjukvård på Karolinska Institutet, Södersjukhuset, Stockholm. Jag har ett brinnande intresse för utbildningsfrågor och har varit med och infört akutsjukvård på grundutbildningen i Uppsala och verkar för att akutsjukvård finns på läkarprogrammet vid alla lärosäten. Mina forskningsintressen inom akutsjukvård är breda - allt är spännande! - men har fokus på sepsis, vitalparametrar, hur man mäter kvalitet inom akutsjukvård, medical education och katastrofmedicin. Vetenskaplig sekreterare SWESEM. Ordförande SVAR. President, UEMS Section for EM fr.om maj 2016. 

 

 

 

 

Sekreterare

 

Hilda Hahne

 

Kiruna Sjukhus

hildahahne@gmail.com

 

ST-läkare i akutsjukvård sedan hösten 2013 som vill verka för utbildningsfrågor och för akutläkarens roll på det mindre sjukhuset. Ledamot i kommunikationsutskottet.

 

 

 

 

Kassör

 

Anna Allberg

 

Stockholm

 

anna@allberg,se

 

ST-läkare i Akutsjukvård vid Huddinge sjukhus. 

 

 

 

 

Ledamot

 

Johan Raxell

 

Södersjukshuset, Stockholm

johan.raxell@sodersjukhuset.se

 

Specialist i Akutsjukvård. Läkarchef, Södersjukhuset.

 

 

 

 

Ledamot

 

Philipp Martin

 

Skånes Universitetssjukhus Malmö

 

philipp.martin.md@gmail.com 

 

Specialist i Kirurgi och Akutsjukvård, ambulanssjuksköterska i grunden, därför ett gediget prehospitalt intresse. Vidare intresseområden inom utbildning (med i utbildningsutskottet, AT-studierektor Kirurgi samt ATLS-instruktör) och ultraljud.

 

 

 

 

Ledamot

 

Nicolina Carlsson

 

Skånes Universitetssjukhus Lund

 

nicolina.carlsson@skane.se

 

Specialist Akutsjukvård och Internmedicin. Studierektor för Akutsjukvård i Lund sedan 2009. Hemside- och medlemsregisteransvarig. Sammankallande i Kommunikationsutskottet. Representant för akutsjukvård i Kollegialt nätverk, SLS. 

 

 

 

 

Ledamot

 

Katrin Hruska

 

Stockholm

 

katrin.hruska@gmail.com

 

Äntligen är även jag specialist i akutsjukvård! Jag arbetar kliniskt på framför allt Huddinge sjukhus, där jag också handleder ST-läkare. I övrigt lägger jag min tid på att utveckla utbildning för akutläkare och driva våra frågor i olika sammanhang och projekt. Ett av de större projekten i min ideella karriär är SWEETs-konferensen i mars varje år.

 

 

 

 

Ledamot

 

Kerstin Skog Tigerström

 

Linköping

 

kerstin.skogtigerström@gmail.com

 

Arbetar som akutläkare vid universitetssjukhuset i Linköping. Arbetat aktivt med att bygga upp akutläkarutbildning/verksamhet sedan 1998. Specialist i Akutsjukvård, allmänkirurgi, ortopedi samt barnkirurgi. Stort fokus på att få till en hållbar arbetsmiljö över tid!

 

 

 

 

Ledamot

 

Yvonne Felfalusi

 

Varberg

 

yvonne.felfalusi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Ledamot

 

Emil Eriksson

 

Örebro

 

eriksson.se@gmail.com

 

ST-läkare i Akutsjukvård i Örebro.