Om SWESEM


SWESEM, eller Svensk Förening för Akutsjukvård, är akutläkarnas specialistförening. Det innebär att SWESEM är fullvärdig medlem och sektion i Svenska Läkaresällskapet och specialitetsförening i Sveriges Läkarförbund. Vi verkar för ökad kvalitet i akutsjukvården och för att främja forskning och utbildning inom akutsjukvård.

 

Föreningen startades ursprungligen 1999 i samband med ett nationellt möte i akutmedicin i Uppsala. Initialt var föreningen associerad till Svensk Internmedicinsk Förening med avsikten att inom några år bli en självständig förening för att företräda specialiteten akutsjukvård. I samband med årsmötet 2002 togs beslut om att bilda den nuvarande föreningen, Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM) dvs en fristående förening för utövare av akutsjukvård. Föreningen deltar sedan 2005 i European Society for Emergency Medicine (EuSEM) och sedan 2006 i den globala organisationen International Federation of Emergency Medicine (IFEM).

 

Föreningen har organisationsnummer 817606-2738, är registrerad i Uppsala och leds f n av en styrelsen med 12 ledamöter inklusive ordföranden. För närvarande har föreningen cirka 250 medlemmar och vi håller årligen ett nationellt möte i akutsjukvård, www.sweets.nu.

 

Arin Malkomian

Ordförande

 

Mail: info@swesem.org

 

FÖRENINGENS STADGAR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017