FoU-utskottet


Forskningsutskottet - är drivande och koordinerande. Arbetsgrupper kan skapas på forskningsutskottets initiativ, ofta för ett specifikt uppdrag. Arbetsgrupperna kan knyta till sig medlemmar som inte är med i utskottet efter behov. FoU-utskottet nås på funktionsmailadress: FoU@swesem.org.

 

Forskningsnätverket - utgörs av lokala representanter och intresserade, deltagande grundas på engagemang och inte vetenskaplig meritering. Koordineras av forskningsutskottet.

 

Övergripande uppdrag

Att uppmuntra och stödja forskning och grundutbildning inom akutsjukvård, genom att:

  • Delta i planeringen och genomförande av SWEETS

  • Skapa kvalitetsmått för mätning av kvalitet inom akutsjukvård

  • Synliggöra och stödja akutsjukvårdforskningen

  • Verka för att alla lärosäten har en grundutbildningskurs i akutsjukvård

  • Främja Nordiskt och internationellt samarbete

 

Pågående uppdrag

  • Nationella rekommendationer för vetenskapligt arbete under ST

  • Deltar i planeringen av Chefs- och utbildningsnätverkets möte den 29 nov

  • Deltar i planeringen av SWEETs 2017

  • Inventerar pågående forskning inom akutsjukvård som publiceras i SWESEMs Nyhetsbrev.

 

FoU-utskottet utses av SWESEMs styrelse:

 

Lisa Kurland  - sammankallande i FoU-utskottet, samt vetenskaplig sekreterare i SWESEM

Docent, lektor i akutsjukvård vid Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning och

överläkare vid Vo Akut, Södersjukhuset. 

Vetenskaplig sekreterare, och sammankallande för forsknings- och utbildningsutskottet. Honorary 

Secretary for the Section for Emergency Medicine, UEMS.

Representerar SWESEM i European Sociaty for Emergency Medicine’s council.

Mail: lisa.kurland@ki.se

 

Susann Järhult

Susann Järhult, PhD, Överläkare

VO Akutsjukvård och Internmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala (UAS)

Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universitet

Specialist Akutsjukvård (2013) och Akut Invärtesmedicin (2010)

Postdoc MGH/Harvard Boston, USA (2014-15)

ST studierektor Akutsjukvård UAS

Ansvarig för Akutsjukvård, T11, Läkarprogrammet Uppsala Universitet

Mail: susann.jarhult@medsci.uu.se

 

Anders Rüter

Docent, lektor vid Sophiahemmet Högskola. Specialist i Kirurgi. Fo-team ledare för forskningsinriktning akutsjukvård vid Sophiahemmet Högskola.

Forskarhandleder inom katastrofmedicin samt ambulanssjukvård vid Karolinska Institutet.

Mail: anders.ruter@shh.se

 

Toralph Ruge

Mail: toralph.ruge@umu.se

 

Ulf Ekelund

Kliniskt verksam på akutmottagningen i Lund, specialist i Internmedicin och Akutsjukvård,

Överläkare vid VO Internmedicin och Akutsjukvård, Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Docent och Universitetslektor i Akutsjukvård vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds 

Universitet. 

Adjungerad Professor i Akutsjukvård vid Syddansk Universitet, Odense, Danmark.

Mail: ulf.ekelund@med.lu.se

 

Mantas Okas

PhD, ST-läkare i Akutsjukvård på Capio S.t Görans sjukhus AB i Stockholm. Forskningsansvarig på Akutmedicinska kliniken.

Mail: mantas.okas@ki.se