Chefs- och utbildningsnätverket


Övergripande uppdrag:

Utbildningsnätverket och chefsnätverket är nationella fora för utbyte av erfarenheter inom akutsjukvård. 

Sammanträden äger rum två gånger årligen, oftast samordnat.

Utbildningsansvariga och studierektorer, men även utbildningsintresserade är välkomna till utbildningsnätverket. 

Chefsnätverket omfattar chefer inom akutsjukvård.

 

Specifika uppdrag:

Utbildningsnätverket baserar sitt arbete på utbildningsutskottets målbeskrivning och utbildningsmaterial.

Vi driver utbildningsfrågor, samordnar akutsjukvårdskompetensen nationellt, inspirerar varandra och delar erfarenheter och material.  

Kontaktperson och sammankallande: Kristina Bengtsson Linde, Sahlgrenska Göteborg. 

Mail: kristina.h.bengtsson@vgregion.se

 

Chefsnätverket samverkar och delar erfarenheter inom organisations och ledningsfrågor.

Kontaktperson och sammankallande: Johan Raxell, Stockholm

Mail: johan.raxell@gmail.com

 

Kommande möten :

10 april i Uppsala

 

Chefs- och utbildningsnätverket kommunicerar via Google Groups-gruppen 'Utb-natverket@googlegroups.com', kontakta Kristina Bengtsson Linde för medlemskap i gruppen. 

 

Mötesprotokoll finns under fliken 'Dokument' - 'Dokument från SWESEMs nätverk'.

Chefs- och utbildningsnätverket delar filer i nätverkets Google Drive-mapp.