Emergency Medicine Core Competences

Datum: 16-18 okt, 2017

EMERGENCY MEDICINE CORE COMPETENCES

Datum:  16-18 Oktober 2017

Plats:  Practicum Clinical Skills Centre, Lund

 

Emergency Medicine Core Competences är en 3-dagars version av förre detta SK kursen "Akutsjukvård för blivande akutläkare."  Kursen fokuserar på

• det initiala omhändertagandet av kritiskt sjuka patienter i alla åldersgrupper

• differentialdiagnostik, sannolikhetsbedömning och beslutsfattande

• EKG-, syrabas- och neurologiskt bortfallstolkning

• basala och avancerade luftvägsåtgärder, intraosseösnål och thoraxdrän, förlossning, ryggrads-, bäckenring- och femurstabilisering

• ledarskap och kommunikation

 

Kursen erbjuds till blivande akutläkare i Europa av en internationell fakultet.  Det officiella språket under kursen är engelska, men scenario kan genomföras på svenska eller övriga språk beroende på deltagarnas och scenarioledarnas språkkompetens.

 

Alla kursdeltagare får en kursmanual och ett checklistkompendium som täcker:

• den initiala handläggningen av > 30 kritiska syndrom (t ex anafylaxi, massiv lungemboli)

• förhållningssättet till 20 sökorsaker (t ex buksmärta, synrubbning)

 

Svenska blivande akutläkare får kursintyg som uppfyller delmål 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 & 16 enligt SOSFS 2008 eller delmål c1-c3 samt del av delmål a1 + c5-c10 enligt SOSFS 2015.  Deltagare med övriga specialiteter får kursintyg som täcker motsvarande delmål.

  

Deltagaravgiften är 6700 SEK.  Ni kan läsa mer om kursen på http://www.lucem.info under rubriken EMCC.  Maila annette.kall@skane.se för att få anmälningsblanketten.  Antagandet i kursen görs enligt "först till kvarn" principen.  Sista anmälnings- och avbokningsdatum är den 1 oktober.  Maila gärna Eric Dryver (e_dryver@hotmail.com) om ni har frågor.