Deltentamina

Datum: 22-23 nov, 2017

SWESEMs specialisttentamen i Nyköping, preliminärt DT1-5.

Examinatorer; Torgny Wessman, Pia Malmquist och Olof Rydin.

Anmälan till Olof Rydin; olof.rydin@dll.se