Advanced Life Support ALS - Linköping

Datum: 27-28 mar, 2017

Även under 2017 fortsätter Clinicum Östergötland och Metodikum Jönköping att anordna den avancerade europeiska kursen Advanced Life Support ALS. Kurstillfällen för denna 2 dagars utbildning blir 27-28 mars i Linköping, 30-31 mars i Jönköping, 10-11 maj i Norrköping, 6-7 november Jönköping, 8-9 november Norrköping, 5-6 december Linköping.  Kursen riktas i första hand till läkare och vårdpersonal inom intensiv-, intermediär- och akutsjukvård och på internmedicinska och kardiologiska specialistenheter och omfattar bedömning enligt ABCDE, luftvägshantering, EKG-tolkning, algoritmer vid hjärtstopp av olika genes och EKG-bild, omhändertagande efter hjärtstopp och vård efter hjärtstopp. Kursen har fått bra kritik vid tidigare tillfällen, och upplevdes av deltagarna som givande och ytterst lärorikt.

Anmälningar sker genom http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/als och http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/etc . Kontakta oss gärna på 0101037375!