Kalendariet

SWEETs 2018

Datum: 7-10 mar, 2018

Stockholm www.sweets.nu

Global Health 2018

Datum: 18-19 apr, 2018

      Konferensen utforskar hur Sverige genom forskning kan bidra till uppfyllandet av den nya hållbarhetsagendan Agenda 2030 och en förbättrad hälsa i värl...

ICEM 2018 Mexico City

Datum: 5-9 jun, 2018

https://www.icem2018.com/