Specialisttentamen


Specialisttentamen i akutsjukvård består av sex deltentamen som utförs lokalt/regionalt. Deltentamen 1-4 erbjuds för närvarande. Till stöd för utbildning och som förberedelse för examinatorer finns material på hemsidan som beskriver kompetensområdet, formulär för medsittning, utrustningslistor för medicinsk utrustning som behövs, och förslag på modeller för att kunna träna färdight inom kompetensområdet.

 

En artikel som beskriver den svenska specialisttentamen i Akutsjukvård har publicerats i European Journal of Emergency Medicine.

 

Här följer länkar till dokument om hur specialisttentamen går till, varje deltentamens moment, för både examinator och läkare som examineras:

 

Övergripande instruktioner

Instruktioner för läkare som examineras

Instruktioner för examinator

Utrustningschecklista

Lista på certifierade examinatorer

 

Examinationstillfällen

SWEETs18, 6 mars. 

 

För att bli certifierad examinator bör man vara specialist i Akutsjukvård, och utbildningsutskottet rekommenderar att läkare som önskar att bli en certifierad examinator själv har tagit minst en deltentamen. Läkare som blir certifierade examinatorer får tillgång till specialisttentamens material och kan således inte därefter gå upp i specialisttentamen.

 

 

Godkända deltentamina i Sverige

Ort där läkaren tjänstgjorde när han/hon genomförde deltentamina

DT1   

DT2   

DT3   

DT4   

DT5  

Eskilstuna

3

4

3

-

-

Helsingborg

8

8

5

-

-

Kiruna

3

3

2

-

-

Kristianstad

2

1

-

-

-

Linköping

2

2

-

-

-

Lund

22

6

1

-

-

Malmö

10

6

4

1

1

Nyköping

1

1

1

-

-

Södersjukhuset, Stockholm

1

2

-

-

-

Varberg

3

1

-

-

-

Ystad

3

1

1

1

-