SWESEMs utbildningsmaterial


KOMPETENS

MEDSITTNING

INSTRUKTIONER

 

 

 

Initialt omhändertagande

Initialt omhändertagande

Initialt omhändertagande

 

 

Initialt omh fallmall

 

 

Initialt omh hjärtstopp fallmall

Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik

Differentialdiagnostik

 

 

Differentialdiagnostik fallmall

A-HLR

A-HLR vuxna

 

 

A-HLR barn

 

Artrocentes

Artrocentes

 

Axelluxation - reponering

Axelluxation - reponering

 

Axelstatus

Axelstatus

 

Blodgastolkning

Blodgastolkning

 

Bäckenstabilisering

Bäckenstabilisering

 

Coniotomi - nålcrico

Coniotomi - nålcrico

 

CT skalle-tolkning

CT skalle-tolkning

 

EKG-tolkning

EKG-tolkning

 

Endotracheal intubation

Endotracheal intubation

 

Epistaxis - tamponad

Epistaxis - tamponad

 

Epley's manöver

Epley's manöver

 

Femur - sträckbehandling 

Femur - sträckbehandling 

 

Fiberlaryngoskopi 

Fiberlaryngoskopi

 

Främmande kropp luftväg

Främmande kropp luftväg

 

Förlossning

Förlossning

 

Gynekologisk us

Gynekologisk us

 

Handstatus

Handstatus

 

Handledsstatus

Handledsstatus

 

Initialt omh av nyfödda

Initialt omh av nyfödda

 

Intraosseös infart

Intraosseös infart

Intraosseös infart

Knästatus

Knästatus

 

Kommunikation

 

 

Larynxmask

Larynxmask

 

Luftvägsmanövrar basala

Luftvägsmanövrar basala

 

Lumbalpunktion

Lumbalpunktion

 

Lungröntgen-tolkning

Lungröntgen-tolkning

 

Neurologisk undersökning

Neurologisk undersökning

Neurologisk undersökning

Oftalmologi

Oftalmologi

Oftalmologi

Organisationsförmåga

Organisationsförmåga

 

Pleuradrän

Pleuradrän

Pleuradrän

Procedursedering - läkemedel

 

 

Procedursedering

Procedursedering

Procedursedering

Psykstatus och suicid

Psykstatus och suicid

 

Ryggradstrauma

Ryggradstrauma

 

Seldingerteknik

Seldingerteknik

Seldingerteknik

Sårskada

Sårskada

Sårskada

Ultraljud - chock

Ultraljud - chock

 

Ventilation mask-blåsa

Ventilation mask-blåsa