SPUR


Att få våra utbildningskliniker SPUR-inspekterade ser SWESEM som ett viktigt sätt att kvalitetssäkra specialiteten Akutsjukvård samt ge blivande ST-läkare information om den tilltänkta utbildningsorten.

 

Lipus sköter SPUR-inspektionerna och i de nya föreskrifterna för ST 2015 har man nu lagt till att extern granskning bör ske minst vart femte år och att åtgärder måste vidtas om granskningen upptäcker brister i förhållande till fastlagda kvalitetskrav på ST-utbildningen. 

 

Om er verksamhet är intresserad av en SPUR-granskning - kontakta Renate Antonsson på Lipus!