Vetenskapliga priset på SWEETs


Vetenskapligt pris

Inför nationella mötet, SWEETs, kan abstract för ett vetenskapligt arbete lämnas in för bedömning av en jury som utses av SWESEMs vetenskapliga sekreterare. Arbetet presenteras på mötet i form av en poster och/eller föredrag, vilket sedan bedöms ytterligare en gång av den vetenskapliga juryn.

 

Tidigare vinnare:

2017 - Daniel Wilhelms, Linköping: Wireless vitals - new method for large scale patient monitoring in an emergency department setting

 

2016 - Ardavan Khoshnood, Lund: The SOCCER study: Effects of Oxygen Therapy on Myocardial Salvage in ST Elevation Myocardial Infarction - A Randomized Trial

 

2015 - Ardavan Khoshnood, Lund: The Effect of Oxygen Therapy on Myocardial Salvage in ST Elevation Myocardial Infarction Treated With Acute Percutaneous Coronary Intervention - The Supplemental Oxygen In Catheterized Coronary Emergency Reperfusion (SOCCER) Study

 

2014 - Jens Wretborn, Lund: Skåne Emergency Department Assessment of Patient Load (SEAL) - a Model to Estimate Crowding based on Workload in Swedish Emergency Departments

 

2013 - Lee Ti Chong, Linköping: Survey of Awarness and Use of the CCR and NEXUS at the Emergency Department, Linköping University Hospital

 

2011 - Ardavan Khoshnood, Lund: Do ED and hospital crowding affect admissions from the ED?

 

2009 - Catharina Sarlöv, Södersjukhuset: Kan läkemedelsintervention på akuten optimera läkemedelsterapi hos äldre patienter?

 

2008 - Stefan Bodetoft, Lund: Cardiovascular effects of inhaled oxygen assessed with magnetic resonance imaging

 

2007 - Emma Boström, Lund: Bedömning av den praktiska handläggningen enligt ATLS – en pilotstudie

 

2006 - Jakob Lundager Forberg, Lund: The prevalence of transmural myocardial infarction and the need of PCI among patients transported by ambulance to the emergency department in a system with a pre-hospital triage strategy