Svenska forskargrupper


Läget inom svensk akademisk akutsjukvård diskuterades under ett möte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm i november 2015. Här är de bilder som då visades

 

Nedan redovisas befintliga forskargrupper inom svensk akutsjukvård. Fler forskare tillkommer kontinuerligt, men denna lista uppdateras bara ibland, och jag är beroende av information från respektive gruppledare. Listan är därför troligtvis alltid något ofullständig. Tillägg, rättelser och ytterligare info tas tacksamt emot – maila till Lisa Kurland!

 

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

 

Uppdaterad 160809

   

 

 

 

Gruppledare 

Forskningsområden

Forskare

Ulf Ekelund, Lektor i Akutsjukvård i Lund, Professor i Akut Medicin i Odense, forskningsgruppledare. 

 

 

 

SOCCER, Supplemental Oxygen in

Doktorander: 

 

Catheterized Coronary Emergency

Ardavan Khoshnood

 

Reperfusion , dvs syrgasbehandling vid

 

 

hjärtinfarkt och hjärtsvikt.

 

     

 

Diagnostik av ACS på akuten; 

Doktorander:

 

studier med högkänsligt troponin och EKG

Arash Mokhtari,

 

 

Catharina Borna

 

 

(båda högkänsligt troponin)

 

 

Catarina Ellehuus (EKG)

   

 

 

Effekter av checklistor i akutsituationer

Doktorander:

 

 

Eric Dryver

   

 

 

Objektiv kvantifiering av arbets-

Yngre forskare:

 

belastningen på akuten, SEAL-projektet

Jens Wretborn,

 

 

Fredrik Wennerström

 

 

 

 

EXPECT-projektet. Flera underprojekt

Doktorander:

 

baserade på stor databas med EKG 

Inga ännu

 

insamlade från akut-mottagningarna i Lund, Helsingborg, Odense, Esbjerg. 

 
   

 

Universitetssjukhuset, Linköping

 

 

Uppdaterad 2011

   

 

 

 

Gruppledare 

Intresseområden

Forskare  

Ulf Martin Schilling

   

 

Sepsis  

Bo Patrik Nyberg 

     

 

Triagesystem, Trauma, Kliniska algorithmer

Andreas Rönnersten

     

 

Förgiftningar

Per Staffan

     

 

Akut ultraljud

Mazen Majdalani

 

Arytmi, Lungemboli, Drunkning,Hypotermi

 

 

Ekonomiska aspekter på akuten

 

 

Kvalitetssäkring på akuten

 

     

 

Akut geriatrik, Patientflöde

Julia Plath

     

 

Patientsäkerhet

Anna Gunnarsson

     

 

Triage

Angelika Frisén

     

 

Utbildning och simulation

Frida Meyer

     

 

Biomarkörer stroke, commotio, simulering

Johannes Malmborg 

     

 

Insulin-like growth factor

Simona Chisalita

     

 

Nya biomarkörer ACS och sepsis

Lee Ti Chong

     

 

Kutana och transkutana diagnostiska metoder

Rani Toll

 

Nya tekniker i akutsjukvården

 

     

 

Tropikmedicin, Public Health

Martin Eckhardt

     

 

Biomarkörer ACS

Mireille Rydén

     

 

Akut kirurgi. Divertikuliter

Kerstin Skog

     

 

Akut gynekologi. Eklampsi.Prematuritet.

Sofia Fremann

     

 

Procedursedering

Michael von Schickfuss

 

 

Katrin Ivars

 

 

 

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

 

Uppdaterad 2011

   

Detaljerad presentation

   

 

 

 

Gruppledare

Intresseområden

Forskare

Åsa Muntlin Athlin

Vårdkvalitet (inkl patient- och 

 

 

personalperspektiv), Patientflöde,

 

 

Akut smärta,

 

 

Förbättringsarbete och

 

 

implementeringsprocessen,

 

 

Teamarbete på akutmottagning,

 

 

Patientsäkerhet, Personcentrerad vård

 

 

 

 

 

Akut buksmärta, Vårdkedjan,

Therese Avallin

 

Personcentrerad vård

 

 

 

 

 

Pedagogik, Klinisk Simulering,

Martin Wohlin 

 

Patientsäkerhet

 

 

 

 

 

Patientflöde

Susann Järhult  

 

 

 

Södersjukhuset, Stockholm

 

 

Uppdaterad 2011

   

 

 

 

Gruppledare

Intresseområden

Forskare

Maaret Castrén 

 

 

Professor

 

 

Fokus inom forskargruppen:

Identifikation av kritisk sjukdom i hela den akuta vårdkedjan

 

 

Lisa Kurland

Sepsis, Nedsatt at, identifikation

 

Lektor i Akutsjukvård

av kritisk sjukdom vid  

 

 

ospecifika tillstånd,katastrofmedicin, 

 

 

kvalitet inom akutsjukvård, medical

 

 

education

 

 

 

 

 

Triage

Martin Nordberg

 

 

 

 

Medical education, inom specialist-

Helena Sjölin

 

utbildningen inom prehospital sjukvård

 

 

 

 

 

Sepsis, från larmcentralen till

Ulrika Wallgren

 

akutmottagningen

 

 

 

 

 

Betydelsen av troponin T och ekg

Willem Stesson

 

prehospitalt, duble degree Stellenbosch,

 

 

South Africa

 

 

 

 

 

Betydelsen av vitalparametrar

Malin Ljunggren

 

Katastrofmedicin

Ahmadreza Djalali 

 

Kvalitet inom akutsjukvård

Michael Moesen

 

 

Sampsa Kiruu

 

 

 

Katarina Bohm

Larmcentralen, tidig identifikation

 

 

av hjärtstopp, sepsis, stroke.

 

 

Kommunikation. Beslutstöd.

 

 

 

 

 

Ospecifika symtom prehospitalt

Robert Ivic

 

Stroke prehospitalt

Annika Berglund

 

 

 

Veronica Lindström

Ambulanssjukvård, personal,

 

 

patient och genderperspektiv 

 

 

 

 

 

Smärta på akutmottagningen

Lars Sturesson

 

 

Veronica Vicente

 

 

 

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Uppdaterad 2016-12-16

   

 

 

 

Seniora forskare

Intresseområden

Forskare

Therese Djärv

Hjärtstopp på sjukhus

Katarina Göransson

FoU-Chef, forskningsledare KI

-epidemiologi

Doktorander:

Docent

-läkemedelsprövningar

Furqan Irfan

 

www.hjartstoppscentrum.se

Eva Puscator

 

 

Susanne Rysz

 

 

 

 

Emergency department demand

Nasim Farrokhnia

 

and capacity imbalance, risk factors

Martin Holzmann

 

and potential areas of improvement

 

 

 

Doktorand:

 

 

Björn af Ugglas

 

 

 

Katarina Göransson

Patientsäkerhet på akutmottagning

Jan Östergren

Omvårdnadsansvarig. Docent

 

Anna Ehrenberg

 

 

Jan Florin

 

 

Maria Jirwe

 

 

Maria Unbäck

 

 

Veronica Lindström

 

 

Doktorand:

 

 

Lena Berg

 

 

 

 

Prediktorer för sjukhusinläggning

Therese Djärv

 

 

Åsa Munthlin Ahltin

 

 

Julia Crilly

 

 

 

 

Utvärdering av RETTS

Catarina Elmqvist

 

 

Doktorand:

 

 

Sara Wireklint

 

 

 

Jan Östergren

EKG-utbildning

Doktorand:

Forskargruppledare KI, Professor

 

Mikael Nilsson

 

 

 

Martin Holzmann

Troponin på akutmottagningen

Doktorander:

Docent

 

Nadia Bandstein

 

 

Andreas Roos

 

 

Marcus Liotta

 

 

 

Per Svensson

Hypertoni

Per Skoglund

Docent

 

Jan Östergren

 

 

Doktorander:

 

 

Oscar Hägglund

 

 

Joel Ohm

 

 

 

Rickard Åberg

Morbiditets- och mortalitetsriskprediktion

Per Svensson

Överläkare

i akutsjukvård. Epidemiologisk forskning

Eli Westerlund

 

på patient- och processvariabler

Doktorand:

 

 

Gustav Malmer

 

 

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Uppdaterad 2011

   

 

 

 

Gruppledare

Intresseområden

Forskare

Maria Taube Telemo

”Buksmärteprojektet” 

Magnus Simrén 

     

 

Nyttan av undersökning på

Hans Törnblom

 

akuten och faktorer

Victoria Risedal

 

av betydelse för

Axel Friis-Liby 

 

sjukvårdsbehovet

 

 

 

 

Högskolan i Borås - PreHospen

 

 

Uppdaterad 2011

   

 

 

 

Kontaktperson

Intresseområden

Forskare

Lars Lundberg

 

 

 

Kardiologi

Johan Herlitz

 

Prehospital akutsjukvård

 

 

Kvalitetsregister

 

 

 

 

 

Prehospital akutsjukvård,

Lars Lundberg

 

särskilt trauma

 

 

Simulering

 

 

Kvalitetsindikatorer för

 

 

 

ledning på skadeplats

 

 

 

 

 

Prehospital akutsjukvård

Björn-Ove Suserud

 

Katastrofmedicin

 

 

Datorbaserade beslutsstöd

 

 

 

 

 

Prehospital akutsjukvård

Anders Jonsson

 

Stress inom ambulans-

 

 

sjukvården

 

 

Triage

 

 

 

 

 

Ambulansbedömning

Birgitta Wireklint Sundström

 

Vård på rätt vårdnivå

 

 

 

 

 

Prehospital akutsjukvård

Christer Axelsson

 

Mekaniska bröstkompressioner

 

 

under HLR

 

 

 

 

 

Hjärtsjukvård, inklusive EKG-

Angela Bång

 

tolkning

 

 

 

 

 

Bedömning av patienter med

 

 

bröstsmärta i larmsamtal

 

 

Sepsis

 

 

 

 

 

Etik i ambulansvård

Anders Bremer

 

Ambulanspersonals vård av

 

 

närstående vid hjärtstopp

 

 

och plötslig död

 

 

 

 

 

 Datorbaserade beslutsstöd

Magnus Hagiwara

 

i prehospital akutsjukvård

 

 

 

 

 

Visuell informations- och

Hanna Maurin Söderholm

 

kommunikations­teknik inom

 

 

ambulanssjukvård

 

 

 

 

 

Etiska och existentiella frågor

Kristina Lundberg

 

inom vård i stridsmiljö

 

     

Sofiahemmet Högskola, Stockholm

 

 

Uppdaterad 2011

   

 

 

 

Vid Sophiahemmet Högskola i Stockholm bedrivs forskning inom akutsjukvård. Teamledare för detta

prioriterade forskningsområde är docent Anders Rüter.

 

I teamet ingår disputerade forskare, doktorander samt även de som planerar för att antas som doktorander.

Ämnesområden som studeras är bl.a. katastrofmedicinsk beredskap, triage, simuleringsövningar,

ambulanssjukvård och patientsäkerhet.

 

För ytterligare information kontakta forskningsteamledaren anders.ruter@shh.se.

 

 

____________________________ __________________________ _____________________________________________