Svenska forskargrupper


Läget inom svensk akademisk akutsjukvård diskuterades under ett möte på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm i november 2015. Här är de bilder som då visades

 

Nedan redovisas befintliga forskargrupper inom svensk akutsjukvård. Fler forskare tillkommer kontinuerligt, men denna lista uppdateras bara ibland, och jag är beroende av information från respektive gruppledare. Listan är därför troligtvis alltid något ofullständig. Tillägg, rättelser och ytterligare info tas tacksamt emot – maila till Lisa Kurland!

 

PreHospen - Centrum för Prehospital

 

 

forskning

 

 

Uppdaterad 180110

 

 

 

 

 

Gruppledare

Forskningsområde

Forskare

Magnus Andersson Hagiwara,

Patientsäkerhet och bedömning

Magnus Andersson Hagiwara, 

lektor i prehospital akutsjukvård,

i ambulanssjukvård

ambulans-ssk, PhD

Högskolan i Borås

 

Carl Magnusson, 

 

 

ambulans-ssk, doktorand

 

 

Johan Herlitz, 

 

 

läkare, professor

 

 

Christer Axelsson,

 

 

ambulans-ssk, 

 

 

bitr. professor

 

 

 

 

Vård på Rätt Vårdnivå

Gabriella Boysen Norberg,

 

Studier om hänvisning av

ambulans-ssk, PhD

 

patienter till annan vårdnivå än

Birgitta Wireklint Sundström, 

 

akutmottagning

anestesi-ssk, docent

 

 

 

 

Beslutsprocessen inom 

Ulf Andersson, 

 

ambulanssjukvård - 

ambulans-ssk, doktorand

 

Ett Vårdarperspektiv

Hanna Maurin Söderholm,

 

Studier om hur ambulans-

informationsvetare, PhD

 

personal fattar beslut

Henrik Andersson,

 

 

akut-ssk, PhD

 

 

Birgitta Wirenklint Sundström,

 

 

anestesi-ssk, docent

 

 

Magnus Andersson Hagiwara,

 

 

ambulans-ssk, PhD

 

 

 

 

PreHospIt

Magnus Andersson Hagiwara

 

IT-stöd i den prehospitala

ambulans-ssk, PhD

 

strokekedjan

Hanna Maurin Söderholm, 

 

 

informationsvetare, PhD

 

 

Bengt-Arne Sjökvist, 

 

 

ingenjör, professor

 

 

 

 

SAREK-projektet

Hanna Maurin Söderholm,

 

Simulering i prehospital

informationsvetare, PhD

 

akutsjukvård

Lars Lundberg,

 

 

akutläkare, professor

 

 

Magnus Andersson Hagiwara,

 

 

ambulans-ssk, PhD

 

 

 

 

ViPHS-Videostöd i Den

Hanna Maurin Söderholm,

 

Prehospitala Strokekedjan

informationsvetare, PhD

 

 

Bengt-Arne Sjökvist, 

 

 

ingenjör, professor

 

 

Magnus Andersson Hagiwara,

 

 

ambulans-ssk, PhD

 

 

Lars Rosengren,

 

 

läkare, professor

 

 

 

 

Prehospital kartläggning av 

Christer Axelsson,

 

patienter som söker för andnöd.

ambulans-ssk,

 

Bedömning, behandling,

bitr. professor

 

slutdiagnos.

Johan Herlitz, 

 

 

professor

 

 

Linda Palmer,

 

 

ssk, PhD

 

 

Wivica Kauppi,

 

 

intensivvårds-ssk, 

 

 

doktorand

 

 

 

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

 

Uppdaterad 171220

 

 

 

 

 

Gruppledare 

Forskningsområden

Forskare

Ulf Ekelund, Professor i

Diagnostik av ACS på akuten

- Arash Mokhtari, läkare, 

Akutsjukvård i Lund, Professor i

Studier med högkänsligt troponin

disputerad

Akut Medicin i Odense,

och EKG

- Catharina Borna, läkare,

forskningsgruppledare.

 

disputerad

 

 

(båda högkänsligt troponin)

Forskningssjuksköterska:

 

- Catarina Ellehuus, läkare,

Mahin Akbarzadeh

 

doktorand (EKG)

 

 

 

 

Effekter av checklistor i

- Eric Dryver, läkare,

 

akutsituationer

doktorand

 

 

 

 

Objektivisering och kvantifiering av 

- Jens Wretborn, läkare, 

 

arbetsbelastningen på akuten,

doktorand (Linköping)

 

SEAL-projektet

- Fredrik Wennerström,

   

läkare

 

 

 

 

EXPECT-projekt. Flera underprojekt 

- Ardavan Khoshnood, 

 

baserade på en stor databas med EKG

läkare, disputerad

 

insamlade ifrån akutmottagningarna 

- Maria Ström, läkarstudent

 

i Lund, Helsingborg, Odense och

- Div. danska läkare och 

 

Esbjerg.

studenter

 

 

 

 

TagOn-projektet. Positionering med 

- Jens Wretborn, läkare,

 

BlueTooth-teknik av personal, patienter 

doktorand (Linköping)

 

och apparatur på akutmottagningen

 

 

   
   

 

Universitetssjukhuset, Linköping

 

 

Uppdaterad 2011

   

 

 

 

Gruppledare 

Intresseområden

Forskare  

Ulf Martin Schilling

   

 

Sepsis  

Bo Patrik Nyberg 

     

 

Triagesystem, Trauma, Kliniska algorithmer

Andreas Rönnersten

     

 

Förgiftningar

Per Staffan

     

 

Akut ultraljud

Mazen Majdalani

 

Arytmi, Lungemboli, Drunkning,Hypotermi

 

 

Ekonomiska aspekter på akuten

 

 

Kvalitetssäkring på akuten

 

     

 

Akut geriatrik, Patientflöde

Julia Plath

     

 

Patientsäkerhet

Anna Gunnarsson

     

 

Triage

Angelika Frisén

     

 

Utbildning och simulation

Frida Meyer

     

 

Biomarkörer stroke, commotio, simulering

Johannes Malmborg 

     

 

Insulin-like growth factor

Simona Chisalita

     

 

Nya biomarkörer ACS och sepsis

Lee Ti Chong

     

 

Kutana och transkutana diagnostiska metoder

Rani Toll

 

Nya tekniker i akutsjukvården

 

     

 

Tropikmedicin, Public Health

Martin Eckhardt

     

 

Biomarkörer ACS

Mireille Rydén

     

 

Akut kirurgi. Divertikuliter

Kerstin Skog

     

 

Akut gynekologi. Eklampsi.Prematuritet.

Sofia Fremann

     

 

Procedursedering

Michael von Schickfuss

 

 

Katrin Ivars

 

 

 

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

 

Uppdaterad 2011

   

Detaljerad presentation

   

 

 

 

Gruppledare

Intresseområden

Forskare

Åsa Muntlin Athlin

Vårdkvalitet (inkl patient- och 

 

 

personalperspektiv), Patientflöde,

 

 

Akut smärta,

 

 

Förbättringsarbete och

 

 

implementeringsprocessen,

 

 

Teamarbete på akutmottagning,

 

 

Patientsäkerhet, Personcentrerad vård

 

 

 

 

 

Akut buksmärta, Vårdkedjan,

Therese Avallin

 

Personcentrerad vård

 

 

 

 

 

Pedagogik, Klinisk Simulering,

Martin Wohlin 

 

Patientsäkerhet

 

 

 

 

 

Patientflöde

Susann Järhult  

 

 

 

Södersjukhuset, Stockholm

 

 

Uppdaterad 2011

   

 

 

 

Gruppledare

Intresseområden

Forskare

Maaret Castrén 

 

 

Professor

 

 

Fokus inom forskargruppen:

Identifikation av kritisk sjukdom i hela den akuta vårdkedjan

 

 

Lisa Kurland

Sepsis, Nedsatt at, identifikation

 

Lektor i Akutsjukvård

av kritisk sjukdom vid  

 

 

ospecifika tillstånd,katastrofmedicin, 

 

 

kvalitet inom akutsjukvård, medical

 

 

education

 

 

 

 

 

Triage

Martin Nordberg

 

 

 

 

Medical education, inom specialist-

Helena Sjölin

 

utbildningen inom prehospital sjukvård

 

 

 

 

 

Sepsis, från larmcentralen till

Ulrika Wallgren

 

akutmottagningen

 

 

 

 

 

Betydelsen av troponin T och ekg

Willem Stesson

 

prehospitalt, duble degree Stellenbosch,

 

 

South Africa

 

 

 

 

 

Betydelsen av vitalparametrar

Malin Ljunggren

 

Katastrofmedicin

Ahmadreza Djalali 

 

Kvalitet inom akutsjukvård

Michael Moesen

 

 

Sampsa Kiruu

 

 

 

Katarina Bohm

Larmcentralen, tidig identifikation

 

 

av hjärtstopp, sepsis, stroke.

 

 

Kommunikation. Beslutstöd.

 

 

 

 

 

Ospecifika symtom prehospitalt

Robert Ivic

 

Stroke prehospitalt

Annika Berglund

 

 

 

Veronica Lindström

Ambulanssjukvård, personal,

 

 

patient och genderperspektiv 

 

 

 

 

 

Smärta på akutmottagningen

Lars Sturesson

 

 

Veronica Vicente

 

 

 

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Uppdaterad 2016-12-16

   

 

 

 

Seniora forskare

Intresseområden

Forskare

Therese Djärv

Hjärtstopp på sjukhus

Katarina Göransson

FoU-Chef, forskningsledare KI

-epidemiologi

Doktorander:

Docent

-läkemedelsprövningar

Furqan Irfan

 

www.hjartstoppscentrum.se

Eva Puscator

 

 

Susanne Rysz

 

 

 

 

Emergency department demand

Nasim Farrokhnia

 

and capacity imbalance, risk factors

Martin Holzmann

 

and potential areas of improvement

 

 

 

Doktorand:

 

 

Björn af Ugglas

 

 

 

Katarina Göransson

Patientsäkerhet på akutmottagning

Jan Östergren

Omvårdnadsansvarig. Docent

 

Anna Ehrenberg

 

 

Jan Florin

 

 

Maria Jirwe

 

 

Maria Unbäck

 

 

Veronica Lindström

 

 

Doktorand:

 

 

Lena Berg

 

 

 

 

Prediktorer för sjukhusinläggning

Therese Djärv

 

 

Åsa Munthlin Ahltin

 

 

Julia Crilly

 

 

 

 

Utvärdering av RETTS

Catarina Elmqvist

 

 

Doktorand:

 

 

Sara Wireklint

 

 

 

Jan Östergren

EKG-utbildning

Doktorand:

Forskargruppledare KI, Professor

 

Mikael Nilsson

 

 

 

Martin Holzmann

Troponin på akutmottagningen

Doktorander:

Docent

 

Nadia Bandstein

 

 

Andreas Roos

 

 

Marcus Liotta

 

 

 

Per Svensson

Hypertoni

Per Skoglund

Docent

 

Jan Östergren

 

 

Doktorander:

 

 

Oscar Hägglund

 

 

Joel Ohm

 

 

 

Rickard Åberg

Morbiditets- och mortalitetsriskprediktion

Per Svensson

Överläkare

i akutsjukvård. Epidemiologisk forskning

Eli Westerlund

 

på patient- och processvariabler

Doktorand:

 

 

Gustav Malmer

 

 

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Uppdaterad 2011

   

 

 

 

Gruppledare

Intresseområden

Forskare

Maria Taube Telemo

”Buksmärteprojektet” 

Magnus Simrén 

     

 

Nyttan av undersökning på

Hans Törnblom

 

akuten och faktorer

Victoria Risedal

 

av betydelse för

Axel Friis-Liby 

 

sjukvårdsbehovet

 

 

 

 

Sofiahemmet Högskola, Stockholm

 

 

Uppdaterad 2011

   

 

 

 

Vid Sophiahemmet Högskola i Stockholm bedrivs forskning inom akutsjukvård. Teamledare för detta

prioriterade forskningsområde är docent Anders Rüter.

 

I teamet ingår disputerade forskare, doktorander samt även de som planerar för att antas som doktorander.

Ämnesområden som studeras är bl.a. katastrofmedicinsk beredskap, triage, simuleringsövningar,

ambulanssjukvård och patientsäkerhet.

 

För ytterligare information kontakta forskningsteamledaren anders.ruter@shh.se.

 

 

____________________________ __________________________ _____________________________________________