Remisser


SWESEM är remissinstans för frågor både inom akutsjukvård och också mer allmängiltiga som kan beröra vår profession. Remisser kommer till SWESEM framförallt via SLS och SLF. På denna sida anslår vi pågående remisser dels för er kännedom men också för att ni som medlemmar i SWESEM ska få möjlighet att tycka till. Det kan ni göra genom att starta en tråd i vårt Diskussionsforum, svara direkt på en enkät eller skicka ett mail till Lisa Kurland som i egenskap av vetenskaplig sekreterare samlar kommentarer och skickar remiss-svar på remisser som vi engagerat oss i.  

 

Aktuella remisser:

 

Projektet Säker Traumavård söker revisorer

Projektet Säker Traumavård arbetar för att öka säkerheten och kvaliteten i svensk traumasjukvård genom självvärdering och extern revision. Som revisor ingår din medarbetare i ett tvärprofessionellt team vars gemensamma uppgift är att hjälpa sjukhuset och regionen att hitta möjligheter i förbättringsarbetet. 

Styrgruppsanteckningar, Bilaga 1 - Självvärdeingsfrågor, Bilaga 2 - Vill du bidra med en revisor, Bilaga 3 -Info till medarbetare, Bilaga 4 - Säker Traumainformation, Bilaga 5 - Artikelstomme Säker Trauma

 

Remiss-svar:

Remiss-svar till Effektiv vård SOU 2016:2 - 4 oktober 2016

Remiss-svar till Remissförslag till nya föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården - 4 sep 2016

Remiss-svar till Plötslig oväntad död hos spädbarn - Kunskapsstöd med nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården. GEM 2016/0223 - 1 juli 2016

Remiss-svar till Digitaliseringens transformerande kraft - vägväl för framtiden (SOU 2015:91) - 20 april 2016

Remiss-svar till Förslag till ett nytt Sjukvårdspolitiskt program för Sveriges Läkarförbund - 22 mars 2016

Remiss-svar till Framtidens Hälsa - En ny läkarutbildning

Remiss-svar från SLS till Framtidens Hälsa - En ny läkarutbildning