Anslag och Stipendier


Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från nedanstående specialfonder. Sökande ska vara medlem i SLS både 2016 och 2017 (för ansökan till SSAC krävs inte medlemskap i SLS men istället ska man vara medlem i NSCMID).

 

Ansökningsperiod 1 december – 1 februari för:

- Svenska Läkaresällskapets projektanslag för medicinsk forskning

- Svenska Läkaresällskapets post doc-stipendier för medicinsk forskning

- Bengt Ihres Fond (vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi) -Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse

- Björklunds fond (för forskning om ALS och liknande/besläktade neurologiska sjukdomar) -   Projektanslag

- Cronqvists stiftelse (medicinsk forskning inom området ögonsjukdomar, i första hand retinitis pigmentos och i andra hand övriga ögonsjukdomar) -   Projektanslag

- Gastroenterologisk Forskningsfond (medicinsk forskning inom gastroenterologi) -   Projektanslag och resebidrag för forskningsvistelse

- Paul Frenckners Fond (forskning rörande öron- näs- och hals-sjukdomar) -   Resebidrag till forskningsvistelse

- SSAC foundation (research related to the treatment of infectious diseases with antibacterial, antiviral, antimycotical or antiparasitical agents) - Research grant. Applicants must be members of NSCMID

 

SLS post doc-stipendium kan enbart sökas för vistelse vid utländsk institution. Stipendiet kan sökas för minst tre och högst tolv månader per ansökningstillfälle och kan erhållas maximalt två gånger per sökande

 

http://sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelegationen--Prioriteringskommitten-/Fonder-och-stipendier-att-soka/