Varberg


Reviderad 2016-05-27
 

Sjukhustyp                     
Länsdelssjukhus
 

Upptagningsområde                 
Kungsbacka, Varberg, Falkenbergs kommun med sammanlagt 150 000 invånare.
 

Antal besök
36 000 per år (2014)
 

Organisation

På akutmottagningen i Varberg finns cirka 160 anställda varav knappt 30 läkare, av dem 6 specialister. Akutläkarna arbetar parallellt med delar av sjukhusets övriga jourlinjer, delar av dygnet. Akutläkarna i Varberg tar också hand om barn, ögon, öron då den slutenvården och jourverksamheten är förlagd i Halmstad. Förnärvarande pågår ett arbete att göra AT-utbildningen akutsjukvårdsinriktad och målet är att AT-läkarna gör sina första respektive sista tre månader, på sjukhuset under sin AT. Även ST-läkare, företrädelsevis från allmänmedicin, randar sig på Akutkliniken.

 

Vi har fortfarande det vanliga läkaravtalet, flextidsavtal och jourläkaravtal. Vid varje arbetspass avsätts en timma för administration. Två studiedagar i månaden under terminerna. Vi strävar efter två hela utbildningsveckor per termin.

 

Specialister i akutsjukvård

6 stycken
 

ST-läkare i akutsjukvård

18 stycken
 

ST-kontrakt

ST-läkare erbjuds numera basblocksutbildning i akutsjukvård.

 

Arbetsbeskrivning

Akutläkarna arbetar fortfarande stationsvis parallellt med primärjourer från grenspecialiteterna.

 

Läkarchef

Magnus Romell
Akutkliniken

Hallands sjukhus Varberg

0340-48 10 00

Magnus.Romell@Regionhalland.se