Varberg


Reviderad 2017-11-05

 

Sjukhustyp                     

Länsdelssjukhus

 

Upptagningsområde                

Kungsbacka, Varberg, Falkenbergs kommun med sammanlagt 185 000 invånare.

 

Antal besök

38 000 per år (2016)

 

Organisation

Akutkliniken Hallands sjukhus omfattar akutmottagningarna i Varberg och Halmstad. Akutläkare finns endast  i Varberg. Vid Varbergs akutmottagning finns cirka 160 anställda varav knappt 30 läkare, av dem 8 specialister i akutsjukvård.

 

 Arbetssätt

Akutläkarna arbetar parallellt med sjukhusets övriga jourlinjer och grunduppdraget är att bemanna med akutläkare dygnets alla timmar (med undantag för två nätter per vecka). För närvarande anlitas bemanningsföretag för att täcka nätterna men i takt med att fler läkare anställs och antalet specialister ökar, kommer nätterna successivt åter att ”växlas in”. Akutläkarna i Varberg handlägger, förutom akuta internmedicinska, kirurgiska och ortopediska patienter, även akuta ögon-, ÖNH- och barn-patienter. Slutenvården och jourverksamhet för dessa specialiteter är förlagd till Halmstad. Än så länge sorteras patienterna till de traditionella specialitetsdiskarna men som akutläkare arbetar man oftast linjelöst och handlägger patienter efter prioritet. En förändring mot ett mer teambaserat arbetssätt kommer sannolikt att ske inom det närmaste året.  

Sedan hösten 2015 är totalt 6 månader av AT-utbildningen i Varberg förlagd till akutkliniken, varför ST-läkare och specialister har ett stort ansvar när det gäller handledning och undervisning av AT-läkarna. Även ST-läkare, företrädelsevis från allmänmedicin, randar sig på Akutkliniken.

Akutläkarna är än så länge anställda och arbetar utifrån det vanliga läkaravtalet kombinerat med jouravtal och flextidsavtal. Detta kan komma att ändras till förmån för ett separat akutläkaravtal med reducerad veckoarbetstid och poängsystem liknande de avtal som finns på andra akutkliniker i landet.

 

Handledning, utbildning och utvärdering

Alla ST-läkare har naturligtvis specialist i akutsjukvård som personlig handledare och regelbundna handledningssamtal. Daglig handledning/instruktion tillhandahålls dels av parallellt arbetande specialister i akutsjukvård dels av seniora ST-läkare i akutsjukvård och andra specialiteter.  Som ST-läkare har man möjlighet att delta i 10-12 dagars internutbildning varje år. Utbildningen följer SWESEMs rekommendationer. ST-utbildningen innehåller för närvarande randning på totalt 15 månader plus möjlighet till 6 månaders fördjupning inom något specialområde. 

 Regelbunden utvärdering av ST-läkarens utveckling sker bl.a. genom ST-kollegium. ST-läkare skall under sin ST påbörja SWESEMs specialisttentamen i akutsjukvård. Kliniken genomgick 2016 SPUR-inspektion.

 

Specialister i akutsjukvård

8 stycken

 

ST-läkare i akutsjukvård

12 stycken

 

ST-kontrakt

ST-läkare erbjuds basblocksutbildning i akutsjukvård. Dubbelspecialisering kan diskuteras om starka önskemål finns och det går att lösa praktiskt med andra kliniker.

 

Läkarchef

Magnus Romell

0340-48 10 00

magnus.romell@regionhalland.se

 

Studierektor

Erika Wålander

0340-48 10 00

erika.wålander@regionhalland.se