Universitetssjukhuset Örebro


Reviderad: 170525

 

Sjukhustyp :

Universitetssjukhus

 

Upptagningsområde:

Regionuppdrag omfattande Region Örebro Län (tidigare Örebro Läns Landsting) med cirka 285 000 invånare. Länsdelsuppdrag omfattande Örebro och södra länsdelarna med cirka 180 000 invånare. Akutmottagningen omfattar de Kirurgiska, Medicinska och Neurologiska klinikernas akutverksamhet dygnet runt, samt Infektions- , Öron-, näs- och hals-, Ortoped-, Barn- och Urologklinikens akutverksamhet delar av dygnet.

Under hösten 2014 togs ett politiskt inriktningsbeslut om satsning på akutläkare vid Universitetssjukhuset Örebro. Ekonomiskt utrymme för att bygga en akutläkarorganisation tillförs Akutkliniken från och med 2015.

 

Antal besök varje år:

Antalet läkarbesök på Akutmottagningen var under 2016 60 243 stycken.

 

Verksamhetschef:

Bruno Ziegler: bruno.ziegler@regionorebrolan.se

 

Organisation:

Akutkliniken omfattar Akutläkarverksamheten, Akutmottagningen, Ambulansen och Sekretariatet. Akutkliniken tillhör organisatoriskt Närsjukvårdsområde Örebro, omfattande Primärvården, Jourcentral, 1177 och Akutkliniken.

 

Specialister i Akutsjukvård:

1, heltid fr o m juni 2017. Klinisk professur med 30% klinisk tjänstgöring. Därutöver ytterligare specialister med handledningsuppdrag på deltid.

 

ST-läkare i Akutsjukvård:

7

 

Utbildning:

Läkarutbildning med 70 studenter per termin vid Örebro Universitet sedan 2011. Medicinsk fakultet under uppbyggnad. Professur i Akutsjukvård (Lisa Kurland) skapar utmärkta förutsättningar för akademisk akutsjukvård, parallellt med att kunskapsområdet akutsjukvård integreras i läkarutbildningen.

Länk till resultatet av SPUR-inspektion januari 2017.

 

Handledning:

-

 

Kontakt:

Läkarchef Fredrik Valentin: fredrik.valentin@regionorebrolan.se