Universitetssjukhuset i Örebro


Reviderad: 151201

 

Sjukhustyp :

Universitetssjukhus

 

Upptagningsområde:

Regionuppdrag omfattande Region Örebro (tidigare Örebro Läns Landsting) med cirka 285 000 invånare. Länsdelsuppdrag omfattande Örebro och södra länsdelarna med cirka 180 000 invånare. Akutmottagningen omfattar de Kirurgiska, Medicinska och Neurologiska klinikernas akutverksamhet dygnet runt, samt Infektions- , Öron-, näs- och hals-, Ortoped-, Barn- och Urologklinikens akutverksamhet delar av dygnet.

Under hösten 2014 togs ett politiskt inriktningsbeslut om satsning på akutläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro. Ekonomiskt utrymme för att bygga en akutläkarorganisation tillförs Akutkliniken under 2015-2018. Projektering och initial rekrytering pågår under 2015.

 

Antal besök varje år:

Antalet läkarbesök på Akutmottagningen var under 2012 52 460, under 2013 52 651 och under 2014 55 949 stycken

 

Verksamhetschef:

Bruno Ziegler: bruno.ziegler@regionorebrolan.se

 

Organisation:

Akutkliniken omfattar Akutläkarverksamheten, Akutmottagningen, Ambulansen och Sekretariatet. Akutkliniken tillhör organisatoriskt Närsjukvårdsområde Örebro, omfattande Primärvården, Jourcentral, 1177 och Akutkliniken.

 

Specialister i Akutsjukvård:

1, deltid med handledningsuppdrag

 

ST-läkare i Akutsjukvård:

5

 

Utbildning:

Läkarutbildning med 70 studenter per termin vid Örebro Universitet sedan 2011. Medicinsk fakultet under uppbyggnad. Under 2015/2016 inrättas en professur i Akutmedicin, parallellt med att kunskapsområdet Akutsjukvård integreras i läkarutbildningen.

 

Handledning:

-

 

Kontakt:

Bruno Zieglerbruno.ziegler@regionorebrolan.se