Skånevård kryh: Centralsjukhuset i Kristianstad och Lasarettet i Ystad


Reviderad: 150306

 

Sjukhustyp

Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är Nordöstra Skånes traumasjukhus. Lasarettet i Ystad tjänar sydöstra Skåne och har en akutmottagning som är öppen dygnet runt för alla patienter. Stora trauman tas dock inte om hand i Ystad utan förs till närmsta traumasjukhus (Vanligen Malmö, Lund eller Kristianstad).

 

Upptagningsområde

Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är centrum för akutsjukvården i nordöstra Skåne med ett upptagningsområde på 180 000 invånare.

Lasarettet i Ystad  har upptagningsområde Sydöstra Skåne med ca 95 000 invånare.

 

Antal besök

Akutmottagningen på CSK har ca 52 000 patientbesök/ år (ca 140 besök/dag) och Akutmottagningen i Ystad har ca  30 000 patientbesök/ år (ca 80 besök/dag).

 

Organisation

Skånevård kryh VO Akut består av akutmottagningarna och observationsenheterna i Ystad och Kristianstad samt AVA (Akutvårdsavdelning) i Ystad.

 

Akutmottagningen i Kristianstad tar emot alla paientkategorier inklusive stora trauman och har akutläkare som stödjer övriga linjer där det behövs.

 

Akutmottagningen i Ystad tar emot alla patientkategorier förutom stora trauman som tas till närmsta traumasjukhus om de är tillräckligt stabila. Det kan dock hända att stora trauman måste stabiliseras på akutmottagningen i Ystad. Akutmottagningen har specialister i akutsjukvård som bemannar vardagar mellan kl 8.00 -21.00 samt AVA dagtid och helger.

 

Verksamhetschef vid VO akut

Morten Ljungdahl, specialist i Akutsjukvård och Internmedicin; Morten.ljungdahl@skane.se

 

Studierektor VO Akutsjukvård

Caroline Tababat-Khani, Specialist i  Akutsjukvård och Internmedicin, ST-studierektor akutsjukvård kryh; Caroline.Tababat-Khani@skane.se

 

Specialister i akutsjukvård VO Akut Kryh

Ewa Burenhult, Specialist i Akutsjukvård och Internmedicin, medicinskt ansvarig för Akutmottagningen CSK.

Hans Erlemeier, Specialist Internmedicin och kardiologi, medicinskt ansvarig för observationsenheten CSK

Catarina Ellehuus-Hilmersson, Specialist i  Akutsjukvård och Internmedicin, medicinskt ansvarig för Akutmottagningen Ystad

Essi Sundblom, Specialist i  Akutsjukvård och Internmedicin, medicinskt asnvarig för AVA Ystad

Björn Ejdemo, Specialist i Internmedicin, Ansvarig för AT-läkare och vik. Underläkare Ystad

 

ST-läkare i akutsjukvård

Jògvan Matras, akutsjukvård som basspecialitet. Blir färdig våren 2015.

Lars-Eric Bröddén, Specialist i allmänmedicin och ST tilläggspecialitet akutsjukvård. Blir färdig under 2015

Erik Wall, ST-läkare med basspecialitet Internmedicin och tilläggsspecialitet Akutsjukvård. Färdig i början av 2016

Michail Giourgas, ST-läkare Akutsjukvård basspecialitet.

 

ST-utbildningen

Utbildningsplan

Samtliga ST-läkare med basspecialitet Akutsjukvård följer SWESEM´s rekommenderade utbildningsplan.  För ST-läkare med huvudplacerin CSK kan all tjänstgöring göras vid CSK. För ST-läkare med huvudplacering i Ystad kommer 2x6 mån tjänstgöring göras på Skånes Universitetssjukhus (Malmö eller Lund) för att få tillräcklig volym och kunskap inom traumaomhändertagande. Vissa sidotjänstgöringar som barn, ögon och ÖNH kommer att ske på Centralsjukhuset i Kristianstad.

 

Internutbildning

ST-läkare i akutsjukvård blir schemalagda för att delta i Region Skånes internutbilning för blivande akutläkare 1 gång/månad. För närvarande sker detta på Practicum i Lund. Kursen går under loppet av 1-1,5 år och upprepas sedan med uppdaterat material. Kursen ger intyg om uppfyllande av kurs för flera av SoS delmål. Separata kurser avseende kvalitetsarbete och medicinsk vetenskap erbjuds samt ST-eftermiddagar i Kristianstad som täcker A och B-målen inom nya ST.

 

Extern utbildning

ST-läkare i Akutsjukvård ska delta i ATLS© och APLS©, handledarutbildning, ledarskapsutbildning samt prehospital utbildning inom katastrofmedicin och prehopsital sjukvårdsledning.

 

Kvalitetsarbete och vetenskapligt arbete

Vi följer Region Skånes rekommendation om 6 veckors schemalagd tid för att ägna sig åt det skriftliga arbete som krävs för det vetenskapliga arbetet.

För kvalitetsarbetet finns många möjligheter till utvecklings och förbättringsarbeten som kan erbjudas ST-läkarna.

 

Handledning

Alla ST-läkare i akutsjukvård får en personlig huvudhandledare. Målsättningen är att denna ska vara specialist i akutsjukvård och verksam inom sjukhuset.  Hittills har detta kunnat tillgodoses. Under tjänstgöring på akutmottagningen nyttjas övriga klinikers bakjourer om inte specialist i akutsjukvård finns tillgänglig.

 

Specialisttentamen i Akutsjukvård

Akutsjukvårdsprogrammet vid kryh har som krav att ST-läkarna ska få godkänt på minst en deltentamen i akutsjukvård. ST-läkarna uppmuntras att göra alla deltentamina.

 

Forskning

Disputerad handledare finns på kliniken med huvudplacering i Kristianstad. I Ystad finns en doktorand inom akutsjukvård. Vid intresse och behov får ST-läkarna hjälp med kontakter till forskningscentra i Regionen.