Skånes Universitetssjukhus


Reviderad: 160224

 

Sjukhustyp:

Universitetssjukhus

 

Upptagningsområde:

Akutmottagningen i Malmö har i första hand upptagningsområde Malmö stad med kranskommuner. 2012 hade Malmö stad 305 000 invånare. Kranskommunerna Trelleborg, Anderslöv, Svedala, Bara och Vellinge hade 96 200 invånare. Sammanlagt upptagningsområde cirka 400 000 invånare.

Akutmottagningen i Lund har i första hand upptagningsområde Lund stad med kranskommuner, sammanlagt cirka 320 000 invånare.

 

Antal besök:

Varje dag söker 250-300 personer Akutmottagningen, SUS Malmö. 2012 hade Malmö kliniken 84 000 besök.

I Lund söker cirka 175-200 patienter per dag. Antal besök per år ligger omkring 63 500.

 

Organisation:

Skånes Universitetssjukhus består av sjukhusen i Malmö och Lund. Akutkliniken på SUS har verksamhet både i Malmö och i Lund. Därmed är Akutkliniken på SUS en av Sveriges största Akutkliniker. Maria Ohlson Andersson är klinikchef för hela kliniken Malmö/Lund samt för Internmedicinkliniken.

På akutmottagningen i Malmö arbetar man med tre olika akutteam (medicinteam, kirurgteam och ortopedteam), förutom fast-track team och ambulanstriage. AVA, akutvårdsavdelning, är kopplad till akutkliniken.

I Lund jobbar man med prioritetslinjer istället för traditionella specialitetslinjer. Alla personalkategorier är indelade i team som jobbar tillsammans runt patienterna inom kirurgi, medicin, neurologi och urologi. Ortopedakuten ligger separat. CDU, clinical decision unit, är kopplad till akutmottagningen.

 

Klinikchef:

Maria Ohlson Andersson, Specialist i Internmedicin

Mail: maria.ohlsonandersson@skane.se

 

Sektionschef Akutmottagningen Malmö:

Per Wilhborg, Specialist i Anestesiologi och Akutsjukvård

Mail: per.wihlborg@skane.se

 

Tf Sektionschef Akutmottagningen Lund:

Ulrika Pahlm, Specialist i Internmedicin

Mail: ulrika.pahlm@skane.se

 

Studierektor Akutsjukvård Malmö:

Torgny Wessman, Specialist i Allmänmedicin och Akutsjukvård

Mail: Torgny.Wessman@skane.se

 

Studierektor Akutsjukvård Lund:

Nicolina Carlsson, Specialist i Internmedicin och Akutsjukvård.

Mail: Nicolina.Carlsson@skane.se

 

Utbildningsansvarig Akutsjukvård Region Skåne:

Eric Dryver, Specialist i Internmedicin och Akutsjukvård.

Mail: E_Dryver@hotmail.com

 

Forskningsansvarig:

Ulf Ekelund, Specialist i Internmedicin och Akutsjukvård.

Mail: Ulf.Ekelund@med.lu.se

 

Utbildningsplan:

Samtliga ST-läkare med basspecialitet Akutsjukvård följer SWESEM’s rekommenderade utbildningsplan. 

 

Internutbildning:

Internutbildningsprogrammet är regionalt för alla ST-läkare i Akutsjukvård i Region Skåne. ST-läkarna är schemalagda för att kunna delta i en internutbildningsdag varje månad. Även färdiga specialister i Akutsjukvård deltar som scenarioledare. Kursen ges under loppet av 1-1,5 år och upprepas sedan med uppdaterat material. Kursen ges i regel på Practicum Clinical Skills Centre i Malmö eller Lund, norra Europas största lokaler för simuleringsövningar. 

 

Kvalitetsarbete och vetenskapligt arbete:

ST-läkare får sex veckor (rekommendation från Region Skåne) för att ägna sig åt kvalitetsarbetet samt det vetenskapliga arbetet i målbeskrivningen. Det finns många pågående utvecklingsprojekt och utrymme för nya projekt.

 

Handledning:

Alla ST-läkare har en personlig handledare. Vid tjänstgöring på akuten fungerar DAL (driftsansvarig)-läkaren eller teamleader som mentor och handledare.

 

Specialisttentamen i Akutsjukvård:

Lokalt programkrav för Akutsjukvårdsprogrammet inom Region Skåne är godkänt resultat vid en valfri deltentamen. Programmet uppmuntrar ST-läkarna i Akutsjukvård att göra samtliga deltentamina.

 

SPUR-granskning

Akutmottagningen i Lund är tillsammans med förvaltning Kryh de enda kliniker i Sverige som är SPUR-inspekterade med avseende på Akutsjukvård. Lund SPUR-granskades den 27:e mars 2012. Protokollet finns att läsa på SWESEM’s hemsida.

Poäng som tilldelades kliniken: 2-1-2-1-1-3-2-2 (verksamheten, läkarstaben, lokaler & utrustning, tjänstgöringens uppläggning, handledning & uppföljning, teoretisk utbildning, medicinsk vetenskap & kvalitetsarbete, ledarskap & kommunikativ kompetens).

 

Läkare på Akutmottagningen i Malmö:

ST-läkare:

Programmet utbildar för närvarande 22 stycken blivande specialister i Akutsjukvård. 9 av dem gör Akutsjukvård som basspecialitet.

 

Specialister:

För närvarande är 12 specialister anställda på akutmottagningen. Dessa har allmänmedicin, anestesi/intensivvård, infektion, internmedicin, kirurgi, kardiologi samt ortopedi som basspecialitet. Av dessa har 9 akutsjukvård som tilläggsspecialitet.

 

Läkare på Akutmottagningen i Lund:

ST-läkare:

Programmet utbildar för närvarande 17 stycken blivande specialister i Akutsjukvård. Två är färdiga specialister i Allmänmedicin resp Internmedicin och gör Akutsjukvård som tilläggsspecialitet. Övriga har Akutsjukvård som basspecialitet. En av ST-läkarna är anställd i Danmark och utbildas i Lund enligt samarbetet mellan Region Skåne/Region Själland. 

 

Specialister:

10 specialister i Akutsjukvård är anställda på Akutmottagningen i Lund, 1 har Akutsjukvård som basspecialitet, de övriga har Internmedicin som bas. Ytterligare 5 specialister beräknas färdiga under 2017.