Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Reviderad: 170613

 

Befolkning:

De tre sjukhusen Sahlgrenska, Östra och Mölndal servar Västra Götalandsregionens dryga 1,5 miljoner invånare med regionvård och Göteborgs stads halva miljon med länsdelssjukvård.

 

Sjukhustyp:

Universitetssjukhus, med länssjukvårdsuppdrag för lokalbefolkningen.

Sahlgrenska universitetssjukhuset är uppdelat i ett antal olika huskroppar och övergripande organisatoriska områden. Mölndal (SU/M), Sahlgrenska (SU/S) och Östra sjukhuset (SU/Ö) som på samma tomt har Drottnings Silvias Barn och ungdomssjukhus (DSBUS). Flera kliniker har egen akutmottagning i tillägg till de tre större för vuxen vård och en för barn & ungdomsvård, såsom psykiatrisk akutmottagning, gynekologi, obstetrik, öron, ögon, hud, infektion mm.

 

Akutmottagningar:

Göteborg har tre huvudsakliga allmänna vuxenakutmottagningar, en på vardera sjukhustomten. Runt en tredjedel av patienterna är över 65 år.

En viss profilering finns. Ortopedin är centrerad till Mölndals sjukhus tillsammans med ögonakuten. Stora trauman sänds främst till Sahlgrenska där även ÖNH- och gynakuten ligger. Kirurgin är uppdelad på Sahlgrenska och Östra, där även förlossning, psykiatri och infektion ligger.

Vad gäller barn söker den absoluta majoriteten till DSBUS som geografiskt ligger på Östra tomten. 

 

Arbetssätt:

Patienter omhändertas enligt RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) och prioriteras i kategori Röd, Orange, Gul eller Grön utifrån symtom och tecken. Det initiala omhändertagandet vad gäller provtagning och övervakning styrs också via RETTS.

Östra, Sahlgrenska, Mölndal och DSBUS arbetar alla teambaserat.

 

SU/Sahlgrenska

har ca 55 000 besök per år, varav ca 40 % skrivs in för slutenvård. Ungefär 30 % anländer med ambulans. Fördelningen mellan discipliner är ungefär 35 % kirurgiska akutfall, drygt 40 % medicin inklusive kardiologi, 7 % neurologi och 2.5 % lungmedicin (som alla har egna jourlinjer). 4 % öronfall (endast natt och helg). 5 % av patienterna triageras röda, 23 % orange, 45 % gula.

SU/Sahlgrenska är regionens traumacenter dit allt högenergivåld i regionen dirigeras sedan 2005. Traumalarmen är drygt 1200 fall/år, varav 45 % röda (ISS score 17-18 i snitt), övriga traumalarmfall med ISS score i snitt 10. ATLS konceptet används konsekvent.

Sektionschef: Per Gyllén. Mailadress: per.gyllen@vgregion.se

 

SU/Östra

har strax under 50 000 besök årliga besök, varav ca 40 % skrivs in för slutenvård. Ungefär 30 % anländer med ambulans. Ungefär 5 % triageras röda, 22 % orange och 45 % gula. Ca 1/3 kirurgiska fall och 2/3 medicinska fall.

Sektionschef: Emma Lukic. Mailadress: emma.lukic@vgregion.se

 

SU/Mölndal

har ca 45000 besök årligen. 20 % anländer med ambulans. Majoriteten av patienterna är ortopediska, då Mölndal är Göteborgs ortopediska centrum. En liten medicinakut finns. 1 % av patienterna triageras röda, 11 % orange, 27 % gula och 42 % gröna.

Sektionschef medicin: John Deminger. Mailadress: john.deminger@vgregion.se                      

Sektionschef ortopedi: Sophia Lindorsson. Mailadress: sophia.lindorsson@vgregion.se

 

DSBUS

Runt 50000 besök årligen, och den enda av våra akutmottagningar som ståtar med goda ledtider. Ca 7 % av patienterna anländer med ambulans. 2 % triageras röda, 11 % orange, 28 % gula och 25 % gröna.

Sektionschef: Younis Khalid. Mailadress: younis.khalid@vgregion.se

 

Akutläkarutbildning:

I juni 2017 har Sahlgrenska 20 ST-läkare i akutsjukvård och en specialist. De äldre ST-läkarna har kombinationsblock medicin/akutsjukvård, övriga i basspecialitet sedan maj 2015.

Östra har 18 ST-läkare och tre färdiga specialister i akutsjukvård. De äldre ST-läkarna har kombinationsblock medicin/akutsjukvård, övriga i basspecialitet sedan maj 2015.

Mölndal är i uppstartsfas med akutläkare. Där finns en ST-läkare och en specialist.

Internutbildning ”ad modum” Swesem pågår sedan 2014 och är sjukhusgemensam för de tre sjukhusen.

Hemsidan för akutläkarna är tillgänglig via hemmaklinik och externt.

I Västsverige har vi ett utbildningsnätverk med en gemensam utbildningsdag per termin: akutväST, se gärna facebookgruppen med samma namn.

Studierektor Sahlgrenska: Johan Tengroth. Mailadress: johan.tengroth@vgregion.se         

Studierektor Östra: Julitta Paulsson. Mailadress: julitta.paulsson@vgregion.se