Nyköping


Reviderad: 170602

 

Typ av sjukhus: Länsdelssjukhus i Landstinget Sörmland

 

Upptagningsområde: 87 000 personer. Antal akutbesök: 25 000 besök/år

 

Verksamhetschef: Martina Meyer. Studierektor: Olof Rydin

 

Specialister/överläkare i akutsjukvård: 1

 

ST-läkare i akutsjukvård: 2 (båda med 5-åriga basblock)

 

Verksamhet:

Sjukhuset är ett akutsjukhus med c:a 130 vårdplatser som bedriver dygnet-runt-verksamhet inom  internmedicin, intensivvård, gynekologi, förlossning, kirurgi, ortopedi och psykiatri.  Det finns också dagverksamhet inom ÖNH, ögon och barnmedicin, övrig tid tas dessa pat omhand på akutmottagningen. PCI-fall skickas till Eskilstuna en timme bort. Svåra traumafall och neurokirurgiska fall skickas till universitetssjukhus utanför länet 1-2 timmar bort.

 

Organisation:

Akutkliniken består av akutmottagning och akutvårdsavdelning med 18 vårdplatser. Läkarbemanningen på akuten utgörs av traditionella klinikbundna jourlinjer för medicin, kirurgi och ortopedi där kompetensnivån skiftar mellan  vik ul/AT/ST. Dagtid finns bakjourer på huset, nattetid i hemmet.

Den första akutläkaren anställdes år 2013. Akutläkarna tjänstgör i nuläget på vardagar. ST-läkarnas  uppdrag är  att förstärka  läkarbemanningen på akutmottagningen  för att som färdiga specialister  överta en allt större del av det medicinska ledarskapet på akuten. I dagsläget tjänstgör specialisten/överläkaren vanligtvis som ledningsläkare.

Det finns ett starkt stöd från högsta ledningen att satsa på akutläkare och vi vill successivt bli betydligt fler. Du kommer som ST-läkare vara en nyckelperson  i arbetet med att utveckla den medicinska kvaliteten på akutmottagningen. Inom några år kommer dessutom en helt ny akutmottagning att byggas där det kommer finnas  mycket goda förutsättningar att verka som akutläkare.

 

Utbildning:

På akutkliniken finns ett mycket positivt utbildningsklimat med god tillgång till intern utbildning inom länet och extern utbildning på närliggande universitetssjukhus.Vi följer Region Skånes utbildningsprogram för akutläkare med  heldagsseminarier varje månad och med målet att alla ST-läkare ska genomgå SWESEM:s specialistexamen. Som ST-läkare är du undantagen från klinisk tjänstgöring 1 heldag/vecka då du istället har tid för eget administrativt arbete och självstudier. Det finns också goda möjligheter till randningar inom och utom sjukhuset. Vi jobbar aktivt med ultraljud som en strategisk kompetens för akutläkaren – detta ska vara ett självklart arbetsredskap från början i din ST. I den kliniska vardagen träffar du hela spektrat av akutpatienter – vuxna och barn, medicinlarm såväl som stora traumalarm, mm.

 

I Nyköping har du alla förutsättningar att bli en mycket kompetent specialist i akutsjukvård!

Intresserad?  Tveka inte att kontakta olof.rydin@dll.se!