Nyköping


Reviderad: 150225

 

Typ av sjukhus: Länsdelssjukhus i Landstinget Sörmland

 

Upptagningsområde: 87 000 personer

 

Antal akutbesök: 25 000 besök/år

 

Verksamhetschef: Maria Söderkvist

Mail: maria.soderkvist@dll.se

 

Studierektor: Olof Rydin

Mail: olof.rydin@dll.se

 

Specialister i akutsjukvård: 1

 

ST-läkare i akutsjukvård: 2 (båda med 5-åriga basblock)

 

Verksamhet:

Sjukhuset är ett akutsjukhus med c:a 130 vårdplatser som bedriver dygnet-runt-verksamhet inom internmedicin, intensivvård, gynekologi, förlossning, kirurgi, ortopedi och psykiatri.  Det finns också dagverksamhet inom ÖNH, ögon och barnmedicin, övrig tid tas dessa pat omhand på akutmottagningen. PCI-fall skickas till Eskilstuna, svåra trauman och neurokirurgiska fall skickas till universitetssjukhus utanför länet.

 

Organisation:

Akutkliniken består av akutmottagning och akutvårdsavdelning med 20 vårdplatser. Kliniken har c:a 90 anställda varav 3 akutläkare. Läkarbemanningen på akuten utgörs av traditionella klinikbundna jourlinjer för medicin resp kirurgi/ortopedi där kompetensnivån skiftar mellan  vik ul/AT/ST. Dagtid finns bakjourer på huset, nattetid i hemmet.

Akutkliniken har sedan 2013 3 st läkare anställda. Akutläkarna tjänstgör framförallt vardagar och vissa helger men ej nätter. Akutläkarnas uppdrag är att förstärka och komplettera läkarbemanningen på akutmottagningen och att successivt överta en allt större del av det medicinska ledarskapet på akutmottagningen . Det finns ett starkt stöd från högsta ledningen att satsa på akutläkare och vi vill successivt bli betydligt fler. Du kommer som ST-läkare vara en nyckelperson i arbetet med att utveckla den medicinska kvaliteten på akutmottagningen.

 

Utbildning:

På akutkliniken finns ett mycket positivt utbildningsklimat med god tillgång till intern utbildning inom länet och extern utbildning på närliggande universitetssjukhus.Det finns också goda möjligheter till randningar inom och utom sjukhuset. Vi jobbar aktivt med ultraljud som en strategisk kompetens för akutläkaren – detta ska vara ett självklart arbetsredskap redan tidigt i din ST. I den kliniska vardagen träffar du hela spektrat av akutpatienter – vuxna och barn, medicinlarm såväl som stora traumalarm, mm.

 

I Nyköping har du alla förutsättningar att bli en mycket kompetent specialist i akutsjukvård!