NÄL - Trollhättan


Reviderat 160207

 

Upptagningsområde                 
15 kommuner i FyrBoDal med sammanlagt 277 000 invånare (2014)
 
Antal besök
76 000 per år (2014)
 
Organisation
På akutmottagningen i Trollhättan finns cirka 160 anställda varav 10 läkare, av dem 3 specialister. Akutmottagningen tar dagtid hand om patienter som söker med Internmedicinska, Kirurgiska och Ortopediska besvär. Nattetid och helger handläggs även Barn medicin, Gynekologi och ÖNH på akuten (dessa specialiteter har på dagtid egna jourmottagningar).

Akutmottagningen är organiserad i tre specialitetstorg, internmedicin, kirurgi och ortopedi,barn,gyn,öron.

Akutläkarna är integrerade med sjukhusets övriga jourlinjer och bemannar med en linje på medicin, kirurgen och ortopeden dagtid alla vardagar. Akutläkarna bemannar även nattjourslinjer på kirurgen och medicin. När akutläkare är i tjänst är de ansvariga för larmpatienter både på medicin och kirurgen (inklusive Trauma)

Verksamheten befinner sig fortsatt i ett uppbyggnadsskede och planen är att gradvis ta över jourlinjer från de övriga klinikerna.

Vi har enligt det vanliga läkaravtalet, flextidsavtal och jourläkaravtal. Motsvarande en heldag i veckan avsätts för inläsning och administration. Vi försöker ha 1-2 utbildningsförmiddagar varje månad och deltar i det regionala samarbetet AkutVäST

 

Specialister i akutsjukvård
0 st
 
ST-läkare i akutsjukvård
10 st varav 3 specialister i internmedicin

 

Handledning

Klinisk handledning sköts från resp specialitet på sjukhuset. Den rena handledningen i akutsjukvård sker med inhyrd tjänst från ett externt bolag.
 
ST-kontrakt
ST-läkare erbjuds numera basblocksutbildning i akutsjukvård alternativt kombinationsanställning företrädesvis Internmedicin/Akutsjukvård


 

Läkarchef
Andreas Jacobsson
Akutmottagningen NÄL
Trollhättan
Vx 010-435 00 00
 
Studierektor
 Jonas Feldthusen
Akutmottagningen NÄL
Trollhättan
Vx 010-435 00 00

Daniel Vestberg
ST-läkare Akutsjukvård/Specialist Internmedicin, Akutkliniken,  NU-sjukvården,
Doktorand Instutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin
Schemaläggare Akutkliniken NÄL
vx 010-435 00 00