Motala


Reviderad: 2013-07-11

 

Befolkning
42000 i Motala Kommun


Sjukhustyp
Länsdelssjukhus


Upptagningsområde 
85000


Antal besök
21000 per år


Organisation
Akutmottagningen hör till medicinska specialistkliniken och är uppdelad i sektioner för internmedicin, kirurgi och ortopedi. En akutläkarverksamhet är under uppbyggnad, med ett flertal anställda ST. 13 ST-tjänster är budgeterade och tre ST-läkare finns anställda. Utbildningen kommer att sköts i sammarbete med Linköping.


Specialister i Akutsjukvård: 0

ST-läkare i akutsjukvård: 3

ST-kontrakt
Utformas enligt samma struktur som i Linköping.

 

Läkarchef: julia.plath@lio.se

 

Kontaktpersoner: ulf.rosenqvist@lio.se eller anna.saland@lio.se