Linköping


Reviderad: 171004


Befolkning 
150000 i Linköpings kommun

Sjukhustyp
Universitetssjukhus

Upptagningsområde
150000 för närsjukvård och ca 440000 för regionsjukvård

Antal besök
Ca 50000 besök per år

Organisation 
Akutmottagningen US Linköping är sedan 2011 en egen klinik. Vi har inga vårdplatser eller koppling till någon slutenvårdsklinik. På akutmottagningen finns ca 190 anställda, varav ca 60 läkare. Verksamhetschef och läkarchef är specialister i Akutsjukvård. Forskning är ett proriterat område. Vi har 7 disputerade kollegor och egen forskningsenhet inklusive en heltidsanställd forskningsingenjör. På sjukhuset finns särskilda mottagningar och jourlinjer för gynekologi, psykiatri, ögon och ÖNH. Alla andra akuta patienter omhändertas på vår mottagning. Ett av våra team bemannas av personal från pediatriken, alla andra team av våra egna läkare (eller AT och ST under sidotjänstgöring). AT-läkare gör en 3-månaders sammanhängande placering på akuten och ST-läkare från andra kliniker erbjuds sidotjänstgöring inom akutsjukvård, alla under handledning av specialister i akutsjukvård. Vi tillämpar ett arbetstidsavtal med önskeschema och 36-timmarsvecka. Läkarna har behovsstyrd schemalagd administrativ tid. Varje månad hålls ett heldags läkarmöte. En vecka per termin är avsatt som heltids internutbildning för ST-läkarna.

Vi strävar på många olika sätt efter en god arbetsmiljö som möjliggör att arbeta hela arbetslivet på akuten. Vi tillämpar ett arbetssätt med teamarbete där samma sjuksköterska, undersköterska och läkare jobbar tillsammans under arbetspasset, och börjar och slutar samtidigt. Våra utmaningar de närmsta åren är bla att utvecklas inom critical care och att lära oss att själva hantera alla aspekter av ABC.


Specialister i Akutsjukvård: Ca 25

ST-läkare i akutsjukvård: Ca 30

ST-kontrakt
Våra ST-läkare erbjuds utbildning i akutsjukvård, inte dubbelspecialisering. Vid sidotjänstgöringar har vi 100% ryggsäckspengar. Sedan 2015 finns en gemensam utbildningsorganisation för akutläkarna i Region Östergötland (LUKAS) med en länsövergripande studierektor samt 2 administratörer.

Handledning
Akutmottagningen har dygnet runt vår egen bakjoursfunktion närvarande (ledningsläkaren) som bemannas av specialist eller överläkare i akutsjukvård, och kl 10-02 finns ytterligare en specialist avsatt för handledning. Från 2014 finns överläkartjänster inom akutsjukvård på kliniken.

Arbetsbeskrivning
Kliniken arbetar symptom- och prioritetsbaserat och omhändertar alla patienter (utom de som hänvisas till gynekologi, psykiatri, ögon och ÖNH). Akutläkarna är närvarande veckans alla timmar och vår ledningsläkare styr arbetet.  

 

Läkarchef

Andreas Rönnersten

Akutkliniken Universitetssjukhuset Linköping

Tel: (vx) 010-1030000

Mail: andreas.ronnersten@regionostergotland.se