Linköping


Reviderad: 150518


Befolkning 
150000 i Linköpings kommun

Sjukhustyp
Universitetssjukhus

Upptagningsområde
150000 för närsjukvård och ca 440000 för regionsjukvård

Antal besök
Ca 47000 besök per år

Organisation 
Akutmottagningen US Linköping är sedan 2011 en egen klinik. På akutmottagningen finns ca 190 anställda, varav ett drygt 40-tal läkare som är färdiga akutläkarspecialister eller under ST-utbildning inom akutsjukvård. Sedan 2014 har akutläkarorganisationen övertagit ansvaret för 90 % av all läkarbemanning, Endast delar av dygnet finns en medicinjour som arbetar under handledning av akutläkarspecialist, för övrigt är akutmottagningsverksamheten helt akutläkardriven utan uppdelning i andra specialiteter. På sjukhuset finns särskilda mottagningar och jourlinjer för gynekologi, barnmedicin och ÖNH finns. Från och med hösten 2016 när akutmottagningen flyttar till nya lokaler kommer en barnakutmottagning att finnas på akuten. Denna kommer att bemannas av akutläkare och barnläkare tillsammans.  AT-läkare gör en 3-månaders sammanhängande placering på akuten. ST-läkare från andra kliniker tjänstgör på akuten som randande inom akutsjukvård under handledning av specialister i akutsjukvård. Vi tillämpar ett arbetstidsavtal med önskeschema och 36-timmarsarbetsvecka. Läkarna har schemalagd administrativ tid och utbildning/läkarmöte varje vecka. Varje månad hålls ett längre läkarmöte. En vecka per termin är avsatt som heltids internutbildning för ST-läkarna. Vi strävar på många olika sätt efter en god arbetsmiljö som möjliggör att arbeta många år på akuten. Vi tillämpar ett arbetssätt med teamarbete där samma sjuksköterska, undersköterska och läkare jobbar tillsammans ett helt arbetspass. Vi håller på att undersöka möjligheten att också knyta administrativ personal till teamen.

Specialister i Akutsjukvård: Drygt 20 (varav alla inte arbetar heltid på akuten)

ST-läkare i akutsjukvård: Drygt 20 (varav alla inte arbetar heltid på akuten)

ST-kontrakt
Våra ST-läkare erbjuds numera basblocksutbildning i akutsjukvård. Vid sidotjänstgöringar har vi 100 % ryggsäckspengar. Sedan första maj 2015 finns en gemensam utbildningsorganisation för akutläkarna i hela Region Östergötland, LUKAS. Där finns en gemensam studierektor samt 2 administratörer.

Handledning
Akutmottagningen har en ledningsläkarfunktion som bemannas av specialister i akutsjukvård dygnet runt och som bland annat ansvarar för handledning av ST-läkare. Från och med 2014 finns överläkartjänster inom akutsjukvård på kliniken.

Arbetsbeskrivning
Akutläkarna arbetar symptom- och prioritetsbaserat och tar alla patienter. Akutläkarna är närvarande veckans alla timmar. 

 

Läkarchef

Anna Gunnarsson

Akutkliniken Universitetssjukhuset Linköping

Tel: (vx) 010-1030000

Mail: anna.h.gunnarsson@regionostergotland.se