KS Huddinge


Reviderad: 2016-12-10

 

Sjukhustyp 
Universitetssjukhus

Antal besök
Ca 95.000 besök per år (+ ca 33.000 besök till en primärvårdslättakut som ligger inom sjukhusets lokaler)

Organisation 
Funktion Akut vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge består av Akutmottagningen, AKVA (akut kortvårdsavdelning), AVA (blandad akutvårdsavdelning), KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning) och MAVA (medicinsk akutvårdsavdelningen) med sammanlagt åttio vårdplatser.

På akutkliniken finns total ca 600 anställda medarbetare. Akutmottagningen har i nuläget separata diskar för internmedicin, kirurgi, ortopedi och neurologi. Barn och Gynekologisk akutmottagning finns öppen dygnet runt och drivs av Tema barn och kvinnosjukvård, ÖNH och ögonmottagning finns dagtid i särskild mottagning.

 

Kliniken arbetar med förbättringsprojekt inom sjukhusets övergripande flödesförbättringsarbete och med strukturella förändringar för att övergå till bemanning av akutmottagningen med akutläkare.

Schemalagd utbildnings- och administrativ tid finns avsatt. Två veckor per termin är avsatta som heltids internutbildning för ST-läkare, just nu bland annat i form av Stockholmsgemensam akutsjukvårdsutbildning.

 

Specialister i Akutsjukvård: 2

 

ST-läkare i akutsjukvård: 15 stycken, varav 5 beräknas bli färdiga specialister hösten 2017. Fortsättningsvis kommer ytterligare cirka 5 stycken ST-läkare att anställas per termin de närmaste åren.

 

ST-kontrakt
Våra ST-läkare erbjuds basspecialitet i Akutsjukvård. Möjlighet finns att komplettera annan basspecialitet för att bli dubbelspecialist i akutsjukvård. Samtliga ST läkare ska gå ATLS, APLS, PHTLS, övriga kurser ses vidare i utbildningsplanen. Vid sidotjänstgöringar har vi 100 % ryggsäckspengar. ST läkare förväntas delta på minst en nationell kongress samt en internationell kongress. ST läkarna förväntas genomföra EDEM (EU:s internationella akutläkarexamen) och är aktiva i all utbildning på kliniken.

 

Funktionsenhetschef akutmottagning: Jenny Byttner, jenny.byttner@karolinska.se

 

Studierektor akutsjukvård: Ilia Brooke, ilia.brooke@karolinska.se