Eskilstuna


Reviderad: 2015-03-09

 

Sjukhustyp: Länssjukhus

 

Befolkningsunderlag: 134 800, men för vissa specialiteter som Infektion, Onkologi, Hematologi, ÖNH och Ögon är hela länet befolkningsunderlag dvs. 280 000

 

Antal besök: ca 49 000 besök, varav 2 500 är sjuksköterskebesök.

 

Verksamhetschef: Birgitta Barkne Nilsson, birgitta.barkne-nilsson@dll.se

 

Medicinskt ansvarig: Olof Rydin olof.rydin@dll.se

 

Studierektor: Olof Rydin, olof.rydin@dll.se

 

Organisation: Akutkliniken består av Akutmottagning (AKM), Akutvårdsavdelning (AVA) med 30 vårdplatser för medicin-, kirurg-, ortoped- och infektionspatienter och en Administrativ enhet.
Ca 160 personer är anställda på kliniken, varav 3 ST-läkare i akutsjukvård, samt anställd specialist på konsultbasis

 

Specialister i Akutsjukvård: 1

 

ST-läkare i Akutsjukvård: 3

 

ST-kontrakt: ST-läkaren erbjuds basspecialitet i Akutsjukvård. Man kan komma med annan färdig basspecialitet för ST-kontrakt i akutsjukvård. Utbildningen i basspecialiten och tilläggsspecialiten sker integrerat med tjänstgöring omväxlande på akutkliniken och randningar på annan klinik.
Handledning: Handledning inom akutsjukvård ges på konsultbasis av specialist men köps även av Medicin-, Kirurg- och Ortopedkliniken. Studierektor finns.