Capio St. Görans sjukhus


Reviderad 160928

 

Typ av sjukhus:

Offentligt finansierat, privat drivet, akutsjukhus i Stockholms innerstad som servar ett upptagningsområde om ca 450000 invånare. ”Upptagningsområdet” är Stockholms innerstad norr om slussen samt västerort (längs med blå och grön tunnelbanelinje).

 

Antal patientbesök:

Ca 85 000-95 000 patientbesök per år.

 

Organisation:

Capio St. Görans sjukhus är ett flödesorienterat sjukhus i enlighet med LEAN healthcare principerna. Kontinuerligt förbättrings och förändringsarbete genomsyrar stora delar av vardagen. Vår akutmottagning är uppdelad i 3 huvudflöden: kirurgi, ortopedi och medicin (innefattar akut internmedicin, kardiologi och neurologi). Vi tar inte emot barn under 15 års ålder.

 

Akutläkarsatsningen på Capio St. Görans sjukhus är ung och under utveckling. Sjukhusledningens ambition är en akutläkarledd akutmottagning inom 5-10 år. Rekrytering av färdiga specialister och ST-läkare pågår.

Förnärvarande arbetar 4 specialistläkare i akutsjukvård och 6 ST-läkare i akutsjukvård inom samtliga flöden tillsammans med övriga specialiteter. Man är anställd av den akutmedicinska sektionen inom medicinkliniken. Vi handleder ett stort antal randutbildande läkare från ffa primärvården och geriatriken men även ett stort antal AT-läkare. Ett par gånger per termin kommer även läkarstudenter för klinisk tjänstgöring.

 

Arbetsbeskrivning:

75% av arbetstiden är förlagd till akutmottagningen, 25% är förlagd på olika akutavdelningar, MAVA (medicin, intermediärvård), AVA (medicin, kirurgi och ortopedi) samt avd 36 (akut kirurgi). Var femte vecka är avdelad för utbildning, administration mm.

 

Utbildning:

ST-läkarutbildning sker enligt SWESEMS rekommendationer. Samtliga tillsvidare anställda läkare har ”ryggsäcks” pengar för kurser och konferenser med till viss del personlig frihet i utnyttjandet.

 

Kontaktpersoner:

Göran Örnung, sektionschef, Akutmedicinska sektionen, Medicinkliniken

goran.ornung@capiostgoran.se

Stig Johansson, Tf Studierektor, Akutmedicinska sektionen, Medicinkliniken

stig.johansson@capiostgoran.se