Borås - Södra Älvsborgs Sjukhus


Reviderad 2017-06-15

 

Sjukhustyp

Länssjukhus

 

Upptagningsområde

290 000 invånare

 

Antal besök

Ca 54 000 besök per år

 

Organisation

Akutkliniken består av akutmottagningen och ambulansen. Uppdraget för akutläkarverksamheten i nuläget är handlägga patienter på akutmottagningen oavsett symtom.

 

Specialister i Akutsjukvård: 4

ST-läkare i Akutsjukvård: 8

Specialister i Internmedicin: 4

 

Handledning

Alla specialistläkare har handledarutbildning och alla ST-läkare har en huvudhandledare.

Arbetsledande läkare (specialistläkare) är tillgänglig för handledning och beslutsstöd varje dag mellan kl 08-21.

Vi har både intern och externutbildning.

Studierektor finns.

 

Arbetsbeskrivning

Vi bemannar akuten mellan kl 08-22 vardagar och helger och ansvarar då för medicin- och kirurgpatienter. Läkare från sjukhusets övriga klinikerna tjänstgör också på akutmottagningen.

Randande läkare från sjukhuset och primärvården ingår i vår bemanning.

Vi har ett utbildningsuppdrag från Göteborgs Universitet vilket gör att vi har studenter på akutmottagningen.

För diagnostik och behandling har vi sedan flera år tillbaka använt oss av ultraljud och NIV-behandling (CPAP/BIPAP).

 

Verksamhetschef

Monica Hjelmgren            

 

Läkarchef och ambulansöverläkare

Katarina Zamac  

 

Studierektor

Sofia Willner