Astrid Lindgrens Barnsjukhus Barnakutmottagning


Reviderad 151204

 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus utgör en division inom Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Verksamheten bedrivs både i Solna och Huddinge. Barnakutmottagningen i Solna har under de senast 20 åren varit den enda som inom sin egen verksamhet handlägger alla typer av tillstånd och skador eftersom all barnkirurgi, barnortopedi och traumaverksamhet för barn upp till 15 år inom Stockholms läns landsting centraliseras dit.

 

Mottagningen har idag ca 50 000 patienter per år. Intensivt arbete med patientsäkerhet, kompetensutveckling och flödesprocesser under de senaste 8 åren har resulterat i etableringen av ett akutläkarbaserat koncept med specialister som har stor erfarenhet inom barnakutsjukvård som ledningsläkare, vårdlag, ledningssjuksköterskor, uppstartsmöten med utbildning för all persona, integration av sekreterare i den kliniska vardagen och till VT 2016 även patientfri tid för internutbildning inom pediatrisk akutsjukvård. Ledningsläkare bemannar barnakuten alla vardagar mellan 08-21. De flesta är specialister inom pediatrik med påbyggnadsutbildning inom kirurgi och ortopedi. Sektionen leds av specialist i akutsjukvård som även arbetar kliniskt. Barnakuten tar årligen emot ett trettiotal randande blivande allmänläkare och akutläkare och har därutöver en KUM för både läkar- och ssk-studenter samt handledning av ST-läkare i pediatrik både från ALB och Sachsska barnsjukhuset i Stockholm.

 

Sedan 2013 har barnakuten i Solna även tillsammans med bl.a. barnakuten i Huddinge, Sachsska barnsjukhuset, Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, Akutkliniken i Linköping, Barnakuten i Malmö och barnläkare i Sundsvall verkat för etableringen av en intresseförening för pediatrisk akutsjukvård med tydlig koppling till både BLF och SWESEM. En av ALBs barnakutläkare är inom IFEM och PEMSIG ansvarig för den internationella målbeskrivningen.

 

Kontaktperson:

Pia Malmquist