Alingsås Lasarett


Reviderad: 2017-09-26

 

Sjukhustyp

Länsdelssjukhus

 

Upptagningsområde

ca 100 000 invånare i Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerums kommuner

 

Antal besök

ca 22 000 per år

 

Organisation

Akutmottagningen är en del av Kliniken för Akutmottagning och Administration. Kliniken började anställa akutläkare fr.o.m. januari 2016. Akutläkarbemanningen är separat från övriga kliniker och har sitt eget schema. I nuläget går akutläkarna i huvudsak utöver ordinarie jourer. Akutläkarna bemannar enbart på vardagar.

Akutmottagningen tar emot vuxna med internmedicinsk, ortopedisk och kirurgisk problematik samt barn med ortopediska och kirurgiska sökorsaker.

 

Utbildning

Utbildningsplanen är utformad enligt SWESEM:s rekommendationer och i samråd med övriga ST-studierektorer i VGR. Utbildningen sker enligt 2015 års förordning till basspecialitet i akutsjukvård.

ST-läkarna har internutbildning enligt modell från Skåne och Eric Dryver med en utbildningsdag var 6:e vecka och en inplanerad inläsningsdag inför detta. Utöver internutbildningen skall ST-läkarna gå ATLS, Medic-ALS, APLS, akut ultraljud, ledarskapsutbildning, handledarutbildning m fl kurser samt delta i SWEETS vartannat år.

 

Handledning

Handledning sker med inhyrd specialist i akutsjukvård som har tid avsatt för enbart handledning. Utöver detta har vi samarbete med specialist i akutsjukvård som arbetar i VGR.

 

Anställda

ST-läkare i akutsjukvård: 3 (ytterligare 2 ST anställs under 2017)

Specialister i Akutsjukvård: 0

Specialistläkare i internmedicin: 1

 

Kontakt

Verksamhetschef: Christina Nyström

Studierektor: Peter Moström, specialistläkare i internmedicin

 

Kontaktperson: Peter Moström, peter.mostrom@vgregion.se