Category Archives: Akutläkare i Sverige

Akutläkare i Sverige – Piteå

Piteå Älvdals Sjukhus ligger på kusten i södra randen av Norrbottens region. Här bedrivs full internmedicinsk verksamhet, med 4 medicinavdelningar, medicinmottagning samt HIA och IVA-platser. PCI:er transporteras till Sunderbyn, 6 mil bort. Det finns även elektiv ortopedi och dagkirurgi., samt öppenvårdsmottagning inom dessa specialiteter. Ibland finns kompetens inom ÖNH, ögon och barn på plats och dagtid hittar man gynekologer på sin mottagning. I Piteå stad finns 3 offentliga och en privat vårdcentral och tre stycken vårdcentraler i glesbygd. Det finns ca 40 000 invånare i vårt upptagningsområde.

 

2008 centraliserades den kirurgiska verksamheten till Sunderbyn och i samband med det omformades akutens jourlinjer till en samjour. Utifrån detta föddes akutläkarverksamheten som ett eldsjälsprojekt någon gång kring 2010. Sakta men säkert växte detta och sommaren 2014 när jag klev på min tjänst i Piteå hade akutläkarna verksamhet 6 veckor i stöten, med 6 veckors mellanrum och det var en mycket attraktiv arbetsplats för oss läkare. Detta upplägg kom till eftersom alla gjorde dubbel-ST med någon annan specialitet som grund.

 

Allt eftersom åren har gått och den stora nyttan med en fast läkargrupp på akuten har blivit uppenbar, har samma grupp läkare smetats ut på ett årsschema. Vi jobbar sällan tillsammans numera, även om kvaliteten på vår vård har hållits uppe. Vi saknar givetvis den professionella utveckling det tidigare upplägget innebar.

 

Vi är, spännande nog, anställda på medicinkliniken. Detta speciella organisatoriska arrangemang utgör både en välsignelse och en förbannelse. Eftersom jourlinjer då bemannas av samtliga ST och AT kan vi hjälpas åt att hålla uppe bemanningen. Problemet är givetvis att vi har svårt att vara med och utveckla akutverksamheten, eftersom vi då organisatoriskt tillhör en annan klinik och således har en annan chef än våra sköterske- och undersköterskekollegor.

 

Just nu brottas vi, som alla andra, med för hög belastning i jämförelse med vår bemanning och våra resurser, vilket har lett till en rad utmaningar för återväxten och den fortsatta verksamheten.

 

Vem är då jag som skriver detta?

Jag heter Anne Liljedahl och har tagit mig fram i min läkarkarriär på en minst sagt krokig bana. Det  började på akuten i Linköping, dit jag kom på ett bananskal. Dåvarande verksamhetschefen lyckades övertyga mig om min lämplighet att vara akutläkare och efter ett halvårs utsvävning på ortopedkliniken i Norrköping höll jag mig på plats där i nästan 1,5 år. Under tiden träffade jag min Kaliforniske pojkvän under en träningsresa i Japan och min äventyrslusta  gjorde att jag istället tog ett sommarvik i Piteå för att sedan, på vinst och förlust, prova livet på Amerikanska västkusten. Innan jag åkte från Piteå lyckades chefen där övertala mig till att skriva på ett ST-kontrakt ifall jag ville komma tillbaka. Det första jag gjorde på min nya anställning var att ta tjänstledigt. Klimatet i regionen var lite annorlunda då.

 

Efter nästan ett år kom jag tillbaka, med pojkvännen som nu är sambo, och sedan dess har jag kämpat mig fram i min ST i Norrbotten. Nu tror jag bestämt att jag börjar närma mig slutet. I april 2018 skickar jag in min papper, för att bli Norrbottens första specialist med akutsjukvård som bas. Förhoppningsvis har vi då även flyttat över läkargruppen till vår akutklinik så att vi bättre kan utveckla vår verksamhet tillsammans.

 

Sedan mars 2017 är jag vice ordförande för SYLF och driver underläkares frågor både lokalt och nationellt. En fantastisk möjlighet att utveckla vården och få möjlighet att göra verklighet av mitt driv och engagemang.

 

Jag drömmer om en arbetsplats med driv, intresse till ständig förbättring och med goda kontakter med våra vårdgrannar. Utvecklings- och utbildningsfrågor ligger mig närmast och jag vill gärna skapa en möjlighet Jag vill samarbeta med ortopeden, kirurgen, IVA/op, vårdcentraler och gemensamt finna bästa möjliga vård och flöden för våra patienter.

 

Jag vet att det inte behöver vara stressigt att jobba på akuten även om det är mycket att göra. Min fasta övertygelse är att vi som jobbar med patienterna, i den dagliga verksamheten, har de bästa förutsättningarna att forma innehållet och arbetssätten. Jag vill att det på min arbetsplats finns möjlighet att dra nytta av de goda initiativen, de smarta idéerna och galna förslagen och göra verklighet av dem. Testa och utvärdera och behålla och förändra. Jag tror på allas vilja att förbättra och göra sitt bästa. En bra arbetsmiljö och välmående personal innebär bättre vård för patienten. Jag hoppas på att få vara en del i utvecklingen av akutsjukvård i Norrbotten.

 

Akutläkare i Sverige – Ystad

Halleow från Ystad! Kom, vi tar en promenad genom vår akutmottagning, så du kan lära känna oss:

 

Så här långt söderut i Sverige får vi förstås lägga en del tid på sydliga aktiviteter som att plocka kokosnötter och smörja in oss i SPF 50+, men som tur är har vi ändå tid över för att bedriva akutsjukvård. Och det gör vi på en mysig och kompakt akutmottagning med innovativa och smarta förvaringslösningar.

 

Vi tar emot ca 31000 patienter per år. Det är ca 80-100 om dagen, utom på sommaren. På sommaren har vi nämligen våra kära turister som badar i farliga strömmar, äter för mycket Wallanderbakelser, blir renoveringssugna och slår lös på sina sommarboende med farliga verktyg eller halkar på nyoljade teakdäcket med pannan före i storsegelsvinschen. Så då har vi upp till 130 besök vissa dagar och många utmärkta tillfällen att öva sin tyska, engelska eller stockholmska. Vårt helårsklientel bjuder däremot på ett urval av härliga skånska dialekter samt polska (från färjan), vilka inte bör förväxlas.

 

Akutmottagningen är dygnsöppen och bemannas 8-21 vardagar och 8-14 helger med specialist- och underläkare från akutkliniken. Vi är (inklusive chefen) 4 specialister i akutsjukvård, 1 i internmedicin, 1 i allmänmedicin samt 1 narkosläkare. Sjukhuset har även IVA, planerad och akut kirurgi och akuten bemannas övrig tid med ST-läkare från medicin- och kirurgkliniken. Vi på akutkliniken rondar även akutvårdsavdelningen AVA.

 

Vi får samma sorts patienter som alla andra akutmottagningar, inkl. barn i alla åldrar med kirurgisk frågeställning. STEMI som upptäcks preshospitalt går direkt till SUS och röda trauman dirigeras till antingen Kristianstad eller SUS, med mindre de är för instabila, i vilket fall de kommer till oss först om vi är närmast.

 

Akutmottagningen (sjukhusets hjärta, eller hur? ELLER hur skulle det vara om vi började kalla det sjukhusets HJÄRNA? Det borde inte provocera någon, tror jag) är som sagt liten till ytan: bakom buren med sekreterare som registrerar patienterna i väntrummet finns två triageplatser, där vi specialister arbetar med undersköterska och gör primär bedömning: ger patienten prioritet eller goda råd om egenvård (hej nackspärr!) och startar nödvändiga behandlingar eller utredningar. Hit kommer vår drift-sjuksköterska och triagerar när vi går iväg för att handleda akutens underläkare eller stå bakom dem på larmen.

 

Gå nu fem steg från triageområdet och du är på akutens viktigaste och mest efterfrågade plats: patienttoaletten. Vänd på dig 180 grader: där har du kirurgdisken, medicindisken (ja, jag VET: specialitetsinddelad fortfarande…men snart snart kanske vi kan ta bort dem) och här är också platsen för driftssjuksköterskan och en bokhylla med ett 50 tal pärmar varav vi använder en dagligen (resten är till att bläddra febrilt i om man får en kem-olycka eller ska utlösa katastrofplanen. Eller sopsortera en blöja.) Gå fyra steg till framåt, så är du på personaltoaletten. “Vad gör jag här?” tänker du om du varken är kissenödig eller behöver gråta och backar ett steg; då är du i korridoren med två akutrum och 11 behandlingsrum varav ett gipsrum. (Där man gipsar alltså. Alla rum kan ha väggar av gips, vi kallar dom inte gipsrum för det. Däremot är ett annat av rummen ett isoleringsrum. Det kallas så för att det har tre dörrar istället för en och för att man bakom tre dörrar, en himmelsblå skyddsrock och ett felvänt munskydd kan känna sig väldig isolerad från omvärlden.) Stå nu kvar och räck ut handen snett åt höger: då är det sannolikt att du fångar en av våra 5 ST- eller 7 underläkare som springer in och ut från sin platsmässigt något kondenserade läkarexpedition. Går du in dit känner du att luften närmast vibrerar av alla surrande tankar om kluriga diagnoser som åratal av skolgång och googlesökningar på “blue toe syndrome” har satt igång. Den energin skulle kunna driva ett kraftverk! Eller en region Skåne poolbil. Vi tittar på de alternativen iaf.

 

Ta steget ut i korridoren igen, följ den runt medicindisken åt vänster till rum 2. Samma gula nummerskylt på dörren som till alla de andra behandlingsrummen, men öppna dörren och -surprise! Här var det fika! Life is verkligen a box of chocolates. Är det soligt går du bara rakt igenom fikarummet och sätter dig i den grönskande innergården. Om du har rast alltså. Annars får du varsågod att palla dig ut och ta nästa patient först. Du ser den: Där, i patientliggaren: en prio 2, uppkopplad, sökorsak: dyspné. Titta på monitorn: puls 128, blodtryck 98/60, saturation 86%. Du känner det: det här är bättre än fikarast. Världens bästa jobb kallar.

 

 

Catarina Ellehuus Hilmersson

Överläkare

Akutmottagningen Ystad

 

  

Akutläkare i Sverige – Varberg

På akutmottagningen i Varberg finns cirka 30 läkare anställda, av dem 6 st specialister och 18 st ST-läkare i akutsjukvård. Akutläkarna arbetar parallellt med sjukhusets övriga jourlinjer, delar av dygnet. Akutläkarna i Varberg tar också hand om barn-, ögon- och öronpatienter då den slutenvården och jourverksamheten är förlagd i Halmstad. AT-utbildningen i Varberg har, efter ett intensivt arbete, gjorts akutsjukvårdsinriktad och AT-läkarna gör sina första respektive sista månader på sjukhuset under sin AT.

 

 

Nedan kan man läsa Nanna Rosén blogga från akuten i Varberg:

 

Jag arbetar som blivande akutläkare i Varberg. Jag är någonstans i mitten av min ST, och jobbar tillfälligt halvtid. Jag ska säga redan från början att jag är en ganska naiv person.

 

Det finns många anledningar till att trivas med jobbet som akutläkare. På samma sätt finns det flera anledningar till att det ofta blir stressigt och tungt. Men helt klart är att Varbergs AT-upplägg är en guldkant i vardagslivet. AT-läkarna gör sedan en tid två omgångar på akuten (enbart), varav en är deras allra första placering under AT.

 

Ingen får väl en bättre insyn i de olika klinikernas samspel, än den nomadiska AT-läkaren. Och ingen står väl lika mycket mellan de olika klinikernas viljor, som akutläkaren (så upplever jag det). Att försöka etablera sig som ett trovärdigt alternativ i en värld av starka kliniktraditioner kräver vissa teflonegenskaper. Eller kanske lite zen. Förmåga att låta kommentarer passera, bara rinna av, eller svara sakligt och vid händelse av ork också diplomatiskt. Välja sina strider och allt det där. Akutläkaren kan placeras vilt på skalan från inkompetent till oumbärlig – det senaste så fort det vankas utbildning eller gud bevare oss en kafferast. Kan folk inte bara bestämma sig liksom. Ja, drömmen om det friktionsfria, kliniköverskridande samarbetet med patienten i centrum känns ibland mer eller mindre fjärran.

 

Tacka vet jag AT-läkare. För någon vecka sedan började en ny kull. Häromdagen fångade jag upp en blick från just en sådan nybliven kollega – 100% närvarande (och kanske lite skräckslagen i ärlighetens namn). Ingenting var invant eller blasé i det ögonkastet. Det gjorde mig plötsligt alldeles sprittande glad, på ett mycket barnsligt sätt (jag är trots allt en ganska naiv person). Här står vi med chansen att inspirera dem först av alla, vi får tillfälle att plocka fram de bästa egenskaperna i oss som läkare och vara förebilder (här kan man tänka sig stråkar, en lätt bris, kanske en stilla trumpet). Att vara sakliga och lagom diplomatiska i samarbete med andra, till exempel. Att förändra med stil. Jag hoppas bara att jag kommer ihåg att påminna mig själv om det när det behövs. Antagligen redan nästa vecka.

 

Nanna Rosén
ST-läkare Akutsjukvård i Varberg