Kallelse till Årsmöte

Som medlem i SWESEM är ni härmed kallad till årsmöte i föreningen, där vi väljer nästa års styrelse och funktionärer. Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö. Tid: Torsdag 8 mars kl. 8.00-9.30. Mötet äger rum i samband med SWEETs18. Medlemmar som inte är anmälda till SWEETs är välkomna på årsmötet till vilket det är gratis inträde. Dagordning som är fastställd enligt föreningens stadgar delas ut vid mötet. Eventuella motioner skall vara styrelsen till handa senast 4 veckor innan årsmötet. Verksamhetsberättelse 2017.

Abstract till SWEETs18

Äntligen kan du skicka in ditt abstract till SWEETs18! Ta chansen att dela vetenskapliga arbeten och forskningsprojekt i Sveriges största nationella akutsjukvårdsforum den 7-9 mars! Skicka in Ditt abstract till FoU@swesem.org senast den 22 januari!

Akutsjukvård i Sverige - Piteå

Anne Liljedahl, ST-läkare i akutsjukvård, från Piteå bloggar om sin akutsjukvårdsvardag!

B.E.E.M-kurs

SWESEM, i samarbete med SÖS, höll i oktober kurs i Best Evidence in Emergency Medicine. Hilda Hahne, ST-läkare från Kiruna bloggar om kursen.

Annonsera efter akutläkare?

Annonsera på vårt annonsforum och på SWESEMs facebook-sida - kontakta info@swesem.org för mer information!

Blog
REPORTAGE

Linköping - modell för akutläkardriven akutmottagning?

forum